Józef Piłsudski Institute of America for Research in the Modern History of Poland, Inc.

Zasoby archiwalne Powstań Śląskich (1919-1921)

Strona głównaKatalogO zbiorachPowstania Śląskie

Znalezione dokumenty

Lp Rodzaj Tytuł Autor Data wystawienia Szczegóły
1.         8-026-000 8-026-001 8-026-010 8-026-013 8-026-035 8-026-039 8-026-061 8-026-068 8-026-082
2. Spis  Spis osób biorących udział w oficerskim kursie plebiscytowym    1905-04-02  8-026-011
3. Spis  Spis ludzi I O.P.P. zgłaszających się na kurs podoficerski do Poznania - wyjechali 6 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1905-04-02  8-026-036 8-026-037
4. Spis  Spis ludzi zgłoszonych na kurs podoficerski.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I -go Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-026-038
5. Spis  Spis ludzi, którzy zgłosili się do powrotu na Górny Śląsk - wyjechali dnia 6 listopada 1919 r.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-026-049 8-026-050
6. Spis  Spis nazwisk.    1905-04-02  8-026-056
7. Spis  Spis nazwisk.    1905-04-02  8-026-058
8. Spis  Spis ludzi, którzy chcą powrócić na Górny Śląsk - wyjechali dnia 24 października 1919r.do Sosnowca.    1905-04-02  8-026-076 8-026-077
9. Spis  Spis ludzi, którzy zostali przekazani Towarzystwu Obrony Kresow Zachodnich w Krakowie na uzupełniający kurs plebiscytowy.    1919-10-18  8-026-022
10. Spis  Spis ludzi, którzy chcą powrócić na Górny Śląsk.    1919-10-24  8-026-078 8-026-079
11. Spis  Spis ludzi, którzy wracają na Górny Śląsk dnia 24 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu.  1919-10-24  8-026-080
12. Spis  Spis ludzi, którzy zostali wysłani na kurs plebiscytowy do Warszawy dnia 24 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-10-24  8-026-081
13. Spis  Lista powracających na Górny Śląsk dnia 27 października 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-10-28  8-026-075
14. Spis  Lista powracających na Górny Śląsk dnia 27 października 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-10-30  8-026-073 8-026-074
15. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdżają do Poznania dnia 31 października 1919r.    1919-10-31 - 1919-11-01  8-026-069 8-026-070 8-026-071 8-026-072
16. Telegram - depesza  Do Głównego Dowództwa Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu  Milicja Górnoślaska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-02  8-026-065
17. Spis  Spis ludzi, którzy wracają na Górny Śląsk  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-02  8-026-066 8-026-067
18. Spis  Spis ludzi, którzy się zgłosili do stałego powrotu na Górny Śląsk.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-03  8-026-054 8-026-055
19. Karta  Karta służbowa.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-03  8-026-059
20. Spis  Spis ludzi, którzy wyjechali do Poznania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu.  1919-11-03  8-026-062 8-026-063 8-026-064
21. Karta  Karta służbowa.  Milicja Górnośląska Oboz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego  1919-11-04  8-026-057
22. Karta  Karta służbowa.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowodztwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego.  1919-11-04  8-026-060
23. Telegram - depesza  Do Głównego Dowództwa Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-05  8-026-047
24. Spis  Spis ludzi, którzy dnia 6 listopada 1919 r. wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-05  8-026-048
25. Spis  Spis ludzi, którzy dnia 6 listopada 1919 r.wyjechali do Poznania na kurs rolniczy. Osoby z oddziału pszczyńskiego i rybnickiego.  Milicja Górnośląska Dowodztwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-05  8-026-051
26. Spis  Spis ludzi, którzy dnia 5 listopada 1919r. wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-05  8-026-052
27. Spis  Spis ludzi, którzy dnia 5 listopada 1919r. wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-05  8-026-053
28. Spis  Spis ludzi wyjeżdzających do Poznania.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I - go Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-06  8-026-040 8-026-041
29. Spis  Spis ludzi, którzy dnia 7 listopada wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-06 - 1919-11-07  8-026-042 8-026-043 8-026-044 8-026-045 8-026-046
30. Spis  Spis ludzi, którzy zostali przekazani Towarzystwu Obrony Kresów Zachodnich w Krakowie z obozu oświęcimskiego na II kurs plebiscytowy  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-07  8-026-030
31. Spis  Spis ludzi, którzy wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-07  8-026-033
32. Telegram - depesza  Do Głównego Dowództwa Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-07  8-026-034
33. Spis  Spis ludzi, którzy pochodzą z Prus Zachodnich i powracających do domu  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-08  8-026-028
34. Spis  Spis ludzi  Milcja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-08  8-026-031
35. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdzają z obozu Oświęcim do Poznania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-09  8-026-026
36. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdzają na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowodztwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-10  8-026-025
37. Telegram - depesza  Do Głównego Dowództwa Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu.  Milcja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-10  8-026-027
38. Telegram - depesza  Do Głównego Dowództwa Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-10  8-026-029
39. Telegram - depesza  Do Głownego Dowództwa Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu  Milicja Górnośląska Dowodztwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-10  8-026-032
40. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdzają na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-11  8-026-024
41. Spis  Spis ludzi, którzy wyjechali dnia 13 listopada 1919 r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-13  8-026-021
42. Spis  Spis ludzi, którzy wyjechali na Górny Śląsk  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-14  8-026-019
43. Spis  Spis ludzi, którzy wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-14  8-026-020
44. Spis  Spis ludzi, którzy powrócili na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-17  8-026-017
45. Spis  Spis ludzi, którzy zgłosili się na kurs policyjny do Poznania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-18  8-026-016
46. Spis  Spis ludzi, którzy zgłosili się na kurs cła do Poznania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-18  8-026-018
47. Spis  Spis ludzi, którzy wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-18  8-026-023
48. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdzają na kurs plebiscytowy do Krakowa  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-19  8-026-006
49. Telegram - depesza  Do Dowództwa Obozu - informacja dotycząca osób, które jadą na kurs do Krakowa  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-19  8-026-009
50. Spis  Spis ludzi z oddziału pszczyńskiego, którzy wybierają się na kurs kolejarzy do Poznania.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-20  8-026-014
51. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdżają na kurs żandarmerii  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-20  8-026-015
52. Spis  Spis osób, które wybrały się na kurs [leczniczy] do Poznania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-21  8-026-012
53. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdzają na kurs pocztowy do Poznania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-22  8-026-007
54. Spis  Spis ludzi z oddziału rybnickiego, którzy się zgłosili na kurs pocztowy do Poznania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-22  8-026-008
55. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdzają na Górny Śląsk  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-28  8-026-002
56. Spis  Spis ludzi z oddziału rybnickiego  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-30  8-026-005
57. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdzają na Górny Śląsk.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-12-04  8-026-003
58. Dokument  Dokument  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-12-04  8-026-004

Powrót o poziom wyżej

© 2022 Józef Piłsudski Institute of America, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222. Realizacja: 3W Serwisy Inf.