Józef Piłsudski Institute of America for Research in the Modern History of Poland, Inc.

Zasoby archiwalne Powstań Śląskich (1919-1921)

Strona głównaKatalogO zbiorachPowstania Śląskie

Znalezione dokumenty

Lp Rodzaj Tytuł Autor Data wystawienia Szczegóły
1.         8-001-000 8-001-032 8-001-033 8-001-036 8-001-038 8-001-052 8-001-072
2. Raport poranny  Raport poranny o stanie ludzi, broni i amunicji  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej    8-001-003
3. Zestawienie  Zestawienie ogólnego stanu ludzi w Milicji Górnośląskiej      8-001-013
4. Notatka  Notatka      8-001-045
5. Spis  Stan ludzi, karabinów i amunicji      8-001-050
6. Spis  Stan ludzi, karabinów i amunicji      8-001-051
7. Spis  Spis koni Milicji Górnego Śląska oraz uprzęg i siodeł  Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu  1905-04-03  8-001-010
8. Raport  Raport dotyczący stanu liczebnego oddziałów powstańczych - stan wyżywienia    1919-02-23  8-001-070
9. Raport poranny  Raport poranny o stanie ludzi, broni i amunicji  Główne Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej Śląska Górnego  1919-09-17  8-001-006
10. Raport poranny  Raport poranny o stanie ludzi, broni i amunicji  Główne Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej Śląska Górnego  1919-09-17  8-001-007
11. Zestawienie  Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów, ilość ludzi, karabinów, amunicji    1919-09-26 - 1919-10-09  8-001-066
12. Zestawienie  Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwa oddziału, ilość ludzi, karabinów, amunicji    1919-09-26 - 1919-10-09  8-001-068
13. Zestawienie  Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia , Szczakowa, Sosnowca, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziału, ilość ludzi, karabinów, amunicji    1919-09-26  8-001-071
14. Zestawienie  Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Sosnowca,Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów, ilość ludzi, karabinów, amunicji    1919-09-28  8-001-067
15. Protokół  Protokół dotyczący komisji do odebrania i sprawdzenia przybyłego umundurowania i amunicji  Milicja Górnośląska Dowództwo w Szczakowej  1919-10-06  8-001-017
16. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-09  8-001-065
17. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-10  8-001-063
18. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-11  8-001-064
19. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-12  8-001-061
20. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-13  8-001-062
21. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego - stan liczebny  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-14  8-001-057
22. Zestawienie  Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów, ilość ludzi    1919-10-14  8-001-060
23. Zestawienie  Zestawienie dotyczace obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów, ilość ludzi    1919-10-14  8-001-069
24. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego - stan liczebny  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-15  8-001-059
25. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego - stan liczebny  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-17  8-001-058
26. Wykaz  Wykaz wytartych i pozostałych ubrań wojskowych  Milicja Górnośląska w Szczakowej  1919-10-20  8-001-016
27. Zestawienie  Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów i ilość ludzi    1919-10-20  8-001-056
28. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-28  8-001-055
29. Raport poranny  Raport dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów i amunicji  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Kompania Sztabowa  1919-10-29  8-001-053
30. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Kompania Sztabowa  1919-10-31  8-001-047
31. Raport poranny  Raport dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-31  8-001-054
32. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, uropów, zmian i amunicji  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-11-02  8-001-048
33. Raport  Raport dotyczący stanu liczebnego oddziałów powstańczych - [stan wyżywienia]    1919-11-10  8-001-015
34. Raport  Raport stanu oddziału lotno - wywiadowczego    1919-11-15  8-001-014
35. Zestawienie  Zestawienie oddziałów i ilości ludzi  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-11-16  8-001-046
36. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-11-19  8-001-044
37. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-11-20  8-001-040
38. Raport  Raport stanu oddziału lotno - wywiadowczego    1919-11-20  8-001-043
39. Stan  Stan koni i terenu obozu  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-21  8-001-022
40. Zestawienie  Zestawienie ogólnego stanu ludzi w Milicji Górnośląskiej    1919-11-21  8-001-042
41. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-11-22  8-001-039
42. Raport poranny  Raport poranny  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-11-22  8-001-041
43. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-11-23  8-001-037
44. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-11-24  8-001-034
45. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-11-25  8-001-035
46. Zestawienie  Zestawienie ogólnego stanu ludzi w Milicji Górnośląskiej    1919-11-28  8-001-020
47. Raport broni  Magazyn broni przy Koszarach Traugutta, raport broni    1919-11-30  8-001-019
48. Raport dzienny  Raport broni, amunicji, koni    1919-11-30  8-001-021
49. Spis  Spis materiałów wojskowych Milicji Górnośląskiej    1919-11-30  8-001-023
50. Spis  Spis materiałów wojskowych Milicji Górnośląskiej [ do dokumentu 8-001-25]    1919-11-30  8-001-024
51. Spis  Spis materiałów wojskowych Milicji Górnośląskiej    1919-11-30  8-001-025
52. Spis  Spis materiałów wojskowych Milicji Górnośląskiej    1919-11-30  8-001-031
53. Notatka  Notatka    1919-12-01  8-001-049
54. Spis  Spis ludzi i materiałów wojskowych w Milicji Górnośląskiej    1919-12-03  8-001-030
55. Spis  Spis ludzi i materiałów wojskowych w Milicji Górnośląskiej    1919-12-06  8-001-012
56. Raport poranny  Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-12-14  8-001-029
57. Raport poranny  Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-12-15  8-001-027
58. Spis  Spis ludzi i materiałów wojskowych w Milicji Górnośląskiej    1919-12-17  8-001-026
59. Raport poranny  Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-12-17  8-001-028
60. Raport poranny  Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-12-20  8-001-018
61. Raport dzienny  Raport dzienny oddziału wartowniczego - Koszary Traugutta  Milicja Górnośląska  1919-12-22  8-001-011
62. Spis  Spis umundurowania i ekwipunku obozu Milicji Górnośląskiej  Milicja Górnośląska w Szczakowej  1920-01-08  8-001-002
63. Spis  Ekwipunek oddziału wartowniczego  Milicja Górnośląska Oddział Wartowniczy w Sosnowcu  1920-01-09  8-001-004
64. Spis  Spis broni, amunicji i materiałów wojennych Milicji Górnego Śląska  Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu  1920-01-09  8-001-005
65. Kuchnie polowe  Kuchnie polowe  Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu  1920-01-09  8-001-008
66. Spis  Spis wozów Milicji Górnego Śląska  Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu  1920-01-09  8-001-009
67. Notatka  Raport dzienny z oddziału wartowniczego - Koszary Traugutta  Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu  1920-01-20  8-001-001

Powrót o poziom wyżej

© 2022 Józef Piłsudski Institute of America, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222. Realizacja: 3W Serwisy Inf.