Józef Piłsudski Institute of America for Research in the Modern History of Poland, Inc.

Zasoby archiwalne Powstań Śląskich (1919-1921)

Strona głównaKatalogO zbiorachPowstania Śląskie

Znalezione dokumenty

Lp Rodzaj Tytuł Autor Data wystawienia Szczegóły
1. Zestawienie  Zestawienie list żołdu za I-wszą dekadę listopada, II O.P.R.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu    8-027-021
2.         8-027-000 8-027-001 8-027-003 8-027-009 8-027-013 8-027-027 8-027-030 8-027-046 8-027-054 8-027-062 8-027-067 8-027-074 8-027-077 8-027-090 8-027-099 8-027-105 8-027-109 8-027-114 8-027-116 8-027-123 8-027-125 8-027-127 8-027-136 8-027-141 8-027-153
3. Spis  Lista oficerów obozu oświęcimskiego. I dekada miesiąca - listopad 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1905-04-02  8-027-004 8-027-005
4. Spis  Lista żołdowa osób, które wyjechały na kurs podoficerski.    1905-04-02  8-027-007
5. Spis  Lista żołdu za okres od 20.XI. do 30.XI.    1905-04-02  8-027-008
6. Spis  Lista żołdu. II Kompania, I Oddział Rybnicki    1905-04-02  8-027-017 8-027-018
7. Spis  Lista zaległego żołdu i dodatku funkcyjnego.    1905-04-02  8-027-019 8-027-020
8. Spis  Lista żołdu za I-wszą dekadę od 1-10 listopada 1919r. - II Kompania    1905-04-02  8-027-024 8-027-025 8-027-026
9. Spis  Lista żołdu za I dekadę listopada - III Kompania.    1905-04-02  8-027-028 8-027-029
10. Spis  Lista żołdu za I dekadę od 1-10 listopada 1919r.    1905-04-02  8-027-031 8-027-032
11. Spis  Lista żołdu za I dekadę listopada dla ludzi wyjeżdzających do Poznania. II O.P.R.    1905-04-02  8-027-036
12. Spis  Lista zaleglego żołdu dla II O.P.R.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickeigo Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-027-037
13. Spis  Lista podoficerów i szeregowców, którzy pobrali żołd za okres od 1-11 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska O.P.R. I Kompania  1905-04-02  8-027-039 8-027-040 8-027-041 8-027-042
14. Spis  Lista żołdowa od 1 do 10 listopada 1919r - I Kompania.    1905-04-02  8-027-055 8-027-056
15. Spis  Lista dodatkowa wypłaconego żołdu w I dekadzie listopada 1919r - oddział pszczyński.    1905-04-02  8-027-057 8-027-058 8-027-059 8-027-060
16. Spis  Oddział samochodów - żołd za dekadę od 1 do 10 listopada 1919r., oraz dodatek szoferski za III dekadę od 21 do 31 października 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu.  1905-04-02  8-027-061
17. Spis  Lista oficerów obozu ośwęcimskiego - I dekada listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu.  1905-04-02  8-027-063 8-027-064
18. Spis  Lista żołdu za I dekadę od 1 do 10 listopada 1919r. - sztab I Baonu    1905-04-02  8-027-066
19. Spis  Lista żołdu za dekadę od 10 do 20 listopada 1919r.    1905-04-02  8-027-068 8-027-069
20. Spis  Lista żołdu - III Kompania I Oddział Rybnicki    1905-04-02  8-027-072 8-027-073
21. Spis  Lista dodatkowa za II dekadę listopada 1919r.    1905-04-02  8-027-075
22. Spis  Lista zaleglego żołdu i dodatku.    1905-04-02  8-027-076
23. Spis  Lista żołdu - II Kompania Oddział Pszczyński    1905-04-02  8-027-083 8-027-084
24. Spis  Lista żołdowa za okres od 1 do 10 listopada 1919r. - III Kompania Oddział Pszczyński    1905-04-02  8-027-085
25. Spis  Lista żołdu - I dekada.  Milicja Górnośląska I O.P.R.  1905-04-02  8-027-089
26. Spis  Lista żołdowa - dodatkowa, II dekada listopada    1905-04-02  8-027-091 8-027-092 8-027-093 8-027-094
27. Spis  Lista żołdu. Kompania I, II, III O.P.R. za drugą dekadę listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-027-095 8-027-096 8-027-097 8-027-098
28. Spis  Lista żołdu. II dekada listopada 1919r. - II Oddział Rybnicki, Kompania karab.maszy.    1905-04-02  8-027-100
29. Spis  Lista żołdu dla ludzi, którzy wyjechali na Górny Śląsk - II O.P.R.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-027-101 8-027-102 8-027-103
30. Spis  Lista żołdu. II dekada od 11 do 20 listopada 1919r. Oddział samochodów oraz dodatek szoferski za I dekadę od 1 do 10 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1905-04-02  8-027-104
31. Spis  Lista żołdu za III dekadę listopada 1919r. Lista oficerów obozu oświęcimskiego.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1905-04-02  8-027-106
32. Spis  Lista żołdu - I Baon O.P.R.    1905-04-02  8-027-108
33. Spis  Lista żołdu    1905-04-02  8-027-110 8-027-111 8-027-112 8-027-113
34. Spis  Lista zaleglego żołdu i dodatku - I O.P.R.    1905-04-02  8-027-115
35. Spis  Lista podoficerów i szeregowców do pobrania żołdu za okres od 21 do 30 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego I Kompania O.P.R.  1905-04-02  8-027-117 8-027-118 8-027-119 8-027-120
36. Spis  Lista dodatkowa na III dekadę listopada 1919r. Oddział Pszczyński.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-027-121
37. Spis  Lista żołdu za III dekadę od 21 do 30 listopada 1919r. Oddział samochodów oraz dodatek oficerski za dekadę od 11 do 20 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1905-04-02  8-027-122
38. Spis  Lista żołdu dla I Baonu O.P.R. I dekada.    1905-04-02  8-027-126
39. Spis  Lista żołdu. I O.P.R.    1905-04-02  8-027-128 8-027-129 8-027-130 8-027-131 8-027-132 8-027-133
40. Spis  Lista zaległa.    1905-04-02  8-027-135
41. Spis  Lista żołdu - III dekada I O.P.R.    1905-04-02  8-027-137
42. Spis  Lista oficerów obozu oświęcimskiego - I dekada grudnia 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1905-04-02  8-027-147
43. Spis  Lista żołdu za okres od 1 do 10 grudnia 1919r. - I dekada.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-027-148 8-027-149 8-027-150
44. Spis  Lista dodatkowa na I dekadę grudnia 1919r. O.P.P.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-027-151
45. Spis  Lista żołdu. Oddział samochodowy za I dekadę grudnia od 1 do 10 oraz dodatek szoferski za III dekadę od 21 do 30 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1905-04-02  8-027-152
46. Spis  Lista żołdu za okres od 1do 10 listopada 1919r. - Batalion Pszczynski, IV Kompania    1919-10-29  8-027-047 8-027-048 8-027-049
47. Spis  Lista żołdu - I Kompania Oddział Pszczyński.    1919-10-30  8-027-050 8-027-051 8-027-052 8-027-053
48. Spis  Lista żołdu - I Kompania, I Oddział    1919-11-01 - 1919-11-10  8-027-010 8-027-011 8-027-012
49. Spis  Lista żołdu - II Kompania O.P.R.    1919-11-01  8-027-043 8-027-044 8-027-045
50. Spis  Lista żołdu - II dekada    1919-11-04  8-027-087 8-027-088
51. Spis  Lista żołdu od 1 listopada do 10 listopada 1919r. II Kompania.    1919-11-07  8-027-014 8-027-015 8-027-016
52. Spis  Lista żołdu za dekadę od 1-10 listopada 1919r.    1919-11-07  8-027-022 8-027-023
53. Kwit  Pokwitowanie za odebranie zaliczki.    1919-11-07  8-027-033
54. Spis  Lista żołdu. Ludzie, którzy dnia 6 listopada wyjechali na Górny Śląsk z oddziału II p.rybnickiego.  Milcja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-07  8-027-034 8-027-035
55. Spis  Lista żołdu za okres od 10 do 20 listopada 1919r. -Baon Pszczyński, IV Kompania  Milcja Górnośląska  1919-11-08  8-027-086
56. Kwit  Kwit - zestawienie od 1.XI.1919r. do 10.XI.1919r.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego.  1919-11-09  8-027-006
57. Spis  Lista podoficerów i szeregowców dla pobrania żołdu za okres od 11 do 20 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska O.P.R. I Kompania  1919-11-10  8-027-079 8-027-080 8-027-081 8-027-082
58. Spis  Lista żołdu za II dekadę od 10 do 20 listopada 1919r.    1919-11-11  8-027-070 8-027-071
59. Zestawienie  Zestawienie wypłaconego żołdu 1-10 listopad 1919r.  Milcja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-13  8-027-038
60. Kwit  Kwit - II dekada od 11 do 20 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu.  1919-11-20  8-027-065
61. Zestawienie  Zestawienie wypłaconego żołdu za I dekadę listopada; lista dodatkowa - Oddział Pszczyński.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu.  1919-11-20  8-027-078
62. Kwit  Kwit za wyplatę żołdu dla I Oddziału Rybnickiego za II dekadę od 21 do 30 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-22  8-027-107
63. Karta  Karta zaprowiantowania.  Komisja Kasowa Szpitala Zapasowego w Dziedzicach  1919-11-26  8-027-145 8-027-146
64. Dokument  Powiadomienie  Biuro Kontroli Granicznej w Oświęcimiu - Milicja Górnośląska  1919-11-27  8-027-140
65. Dokument  Powiadomienie - do płatniczego oddziału rybnickiego.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-27  8-027-142
66. Dokument  Powiadomienie do płatniczego oddziału rybnickiego    1919-11-27  8-027-143 8-027-144
67. Telegram - depesza  Powiadomienie  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-12-02  8-027-138
68. Telegram - depesza  Powiadomienie    1919-12-02  8-027-139
69. Telegram - depesza  Do oddziału rybnickiego w obozie M. G. Śl.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1919-12-04  8-027-134
70. Kwit  Kwit za pobranie wypłaty za żołd dla I Oddziału Rybnickiego za I-III dekadę  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego.  1919-12-05  8-027-124
71. Kwit  Kwit    1919-12-18  8-027-002

Powrót o poziom wyżej

© 2022 Józef Piłsudski Institute of America, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222. Realizacja: 3W Serwisy Inf.