Józef Piłsudski Institute of America for Research in the Modern History of Poland, Inc.

Zasoby archiwalne Powstań Śląskich (1919-1921)

Strona głównaKatalogO zbiorachPowstania Śląskie

Znalezione dokumenty

Lp Rodzaj Tytuł Autor Data wystawienia Szczegóły
1.         8-003-000 8-003-001 8-003-006 8-003-010 8-003-013 8-003-036
2. Telegram - depesza  Telegram - z Krakowa do Milicji Górnośląskiej Główne Dowództwo w Sosnowcu      8-003-003
3. Telegram - depesza  Telegram - z Warszawy do Milicji Górnośląskiej Główne Dowództwo w Sosnowcu      8-003-004
4. Telegram - depesza  Telegram - z Oświęcimia do Dowództwa Głównego Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu      8-003-009
5. Telegram - depesza  Telegram - z Krakowa do Dowództwa Głównego Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu      8-003-011
6. Telegram - depesza  Telegram - ze Skierniewic do 7 dywizji piechoty, sekcja transportowa      8-003-012
7. Telegram - depesza  Telegram - ze sztabu generała Hallera do pułkownika Żymirskiego      8-003-015
8. Telegram - depesza  Telegram (odpis)      8-003-018
9. Telegram - depesza  Telegram - ze sztabu gen. Hallera do pułk.Żymirskiego      8-003-019
10. Akta personalne  Życiorys - Karol Zuffler      8-003-024
11. Spis  'Karne'      8-003-026
12. Telegram - depesza  Telegram - z Warszawy do Dowództwa Głównego Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu    1905-04-02  8-003-008
13. Telegram - depesza  Telegram - z Krakowa do grupy pułkownika Żymirskiego, Sosnowiec    1919-10-04  8-003-014
14. Telegram - depesza  Telegram - z Krakowa, sztabu generała Hallera    1919-10-05  8-003-016
15. Telegram - depesza  Telegram - z Krakowa do pułkownika Żymirskiego, Sosnowiec    1919-10-05  8-003-017
16. Akta personalne      1919-10-24  8-003-029
17. Akta personalne  [Życiorys] - J. Wieczorek    1919-10-24  8-003-030
18. Dokument      1919-10-31  8-003-025
19. Akta personalne      1919-10-31  8-003-027 8-003-028
20. Telegram - depesza  Telegram - z Krakowa do Milicji Górnośląskiej Dowództwo Główne w Sosnowcu    1919-12-12  8-003-005
21. Telegram - depesza  Telegram - z Krakowa do Dowództwa Głównego Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu    1919-12-13  8-003-007
22. Telegram - depesza  Depesza  Milicja Górnośląska Główne Dowództwo  1920-01-26  8-003-002
23. Rozkaz  Rozkaz nr.1  Zarząd Obozu Koncentracyjnego  1920-02-14  8-003-035
24. Rozkaz  Rozkaz z Ministerstwa Spraw Wojskowych - do obozu koncentracyjnego w Sosnowcu    1920-02-17  8-003-031 8-003-032
25. Rozkaz  Rozkaz nr.2    1920-02-27  8-003-033 8-003-034
26. Rozkaz  Rozkaz nr. 3    1920-03-04  8-003-022
27. Zestawienie  Lista pytań - prośba Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komisariacie Plebiscytowym na Górny Śląsk do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu    1920-04-19  8-003-020 8-003-021

Powrót o poziom wyżej

© 2022 Józef Piłsudski Institute of America, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222. Realizacja: 3W Serwisy Inf.