Józef Piłsudski Institute of America for Research in the Modern History of Poland, Inc.

Zasoby archiwalne Powstań Śląskich (1919-1921)

Strona głównaKatalogO zbiorachPowstania Śląskie

Znalezione dokumenty

Lp Rodzaj Tytuł Autor Data wystawienia Szczegóły
1.         8-038-000 8-038-001 8-038-002 8-038-017 8-038-020 8-038-025 8-038-028 8-038-055 8-038-059 8-038-063 8-038-064 8-038-075 8-038-098 8-038-109 8-038-120
2. Spis  Lista powstańców - V Kompania, II Batalion, I Pułk Strzelców Katowickich      8-038-003 8-038-004 8-038-005 8-038-006 8-038-007 8-038-008
3. Spis  Lista oficerow, podoficerów i żołnierzy Armii Regularnej      8-038-018 8-038-019
4. Notatka  Do Dowódctwa I Katowickiego Oddziału Powiatowego w Zawierciu  II Kompania    8-038-022 8-038-023
5. Spis  Spis górnoślązaków z powiatu kozielskiego  Obóz Zawiercie, VI Oddział - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski    8-038-027
6. Spis  Spis górnoślązaków z powiatu strzeleckiego  Obóz Zawiercie, VI Oddział Katowicki - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski    8-038-029
7. Spis  Spis górnoślązaków z powiatu rybnickiego  Obóz Zawiercie, VI Oddział Katowicki - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski    8-038-030
8. Spis  Spis górnoślązaków z powiatu tarnogórskiego  Obóz Zawiercie, VI Oddział Katowicki - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski    8-038-031
9. Spis  Spis Górnoślązaków z powiatu pszczyńskiego  Obóz Zawiercie, VI Powiatowy Oddział Katowicki - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski    8-038-032
10. Spis  Spis Górnoślązaków z powiatu zabrzańskiego  Obóz Zawiercie, VI Powiatowy Oddział Katowicki - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski    8-038-033
11. Spis  Spis Górnoślązaków z powiatu bytomskiego  Obóz Zawiercie, VI Powiatowy Oddział Katowicki - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski    8-038-034 8-038-035
12. Spis  Spis oficerów i podoficerów - II Batalion  II Batalion Milicji Górnośląskiej - Dowódca II Batalionu - H. Miękina    8-038-041 8-038-042 8-038-043
13. Spis  Lista podoficerów III Batalionu, Obóz "Zawiercie"  Dowódca Batalionu - [S. Żmijewski]    8-038-044 8-038-045 8-038-046 8-038-047
14. Spis  Spis ewidencyjny - V Batalion      8-038-056 8-038-057
15. Spis  Spis - powiat gliwicki      8-038-058
16. Spis  Spis - powiat bytomski      8-038-061 8-038-062
17. Spis  Lista ewidencyjna - I Kompania      8-038-065 8-038-066 8-038-067 8-038-068 8-038-069 8-038-070 8-038-071 8-038-072 8-038-073 8-038-074
18. Stan  Stan ewidencyjny - II Kompania, V Oddział P.K.      8-038-076 8-038-077 8-038-078 8-038-079 8-038-080 8-038-081 8-038-082 8-038-083 8-038-084 8-038-085 8-038-086 8-038-087 8-038-088 8-038-089 8-038-090 8-038-091 8-038-092 8-038-093 8-038-094 8-038-095 8-038-096 8-038-097
19. Spis  Lista ewidencyjna - III Kompania, V Batalion O.P.W.      8-038-099 8-038-100 8-038-101 8-038-102 8-038-103 8-038-104 8-038-105 8-038-106 8-038-107 8-038-108
20. Stan  Stan ewidencyjny - III Kompania, V O.P.K. Lista II      8-038-110 8-038-111 8-038-112 8-038-113 8-038-114 8-038-115 8-038-116 8-038-117 8-038-118 8-038-119
21. Spis  Spis Górnoślązaków pełniących funkcję oficerską  II Batalion M.G.S. - Dowódca II Batalionu - H. Miękina  1919-09-26  8-038-036
22. Spis  Spis Górnoślązaków pełniących funkcje oficerskie  Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-26  8-038-038
23. Spis  Spis pozostałych osób pełniących funkcje oficerskie  I Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-26  8-038-039
24. Spis  Spis Górnoślązaków pełniących funkcje oficerskie  I Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-28  8-038-037
25. Spis  Spis imienny podoficerów Armii Regularnej  I Kompania, I Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-28  8-038-048
26. Spis  Spis imienny podoficerów Armii Regularnej  II Kompania, I Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-28  8-038-049 8-038-050
27. Spis  Spis imienny podoficerów Armii Regularnej  III Kompania, I Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-28  8-038-051 8-038-052
28. Spis  Spis imienny podoficerów Armii Regularnej  K.K.M., I Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-28  8-038-053
29. Spis  Lista imienna podoficerów - Rozkład Dzienny No. 10  I Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-10-03  8-038-040
30. Ewidencja  Ewidencja Oddziału  I Oddział Milicji Górnośląskiej  1919-10-03  8-038-054
31.   Prośba do Dowódctwa VI Oddziału    1919-10-04  8-038-024
32. Spis  Spis druhów nienależących do powiatu katowickiego  Dowódca V Batalionu H. Miękina  1919-10-05  8-038-026
33. Spis  Wnioski nominacyjne  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowódctwo VI Katowickiego Oddziału Powiatowego L.dz. 334 Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego  1919-10-21  8-038-016
34. Karta  Karta Służbowa  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu Dowódctwo I Katowickiego Oddziału Powiatowego Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego  1919-10-22  8-038-009
35. Karta  Karta Służbowa  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowódctwo I Katowickiego Oddziału Powiatowego Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego  1919-10-22  8-038-010
36. Spis  Spis druhów - V Batalion, M.G.L. powracając(y) za granicę  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowódctwo V Katowickiego Oddziału Powiatowego Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego - Wróbel, A.  1919-10-22  8-038-011
37. Wykaz  Wykaz oficerów i żołnierzy  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowódctwo I Katowickiego Oddziału Powiatowego L.dz. 124 Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego  1919-10-24  8-038-012
38. Wykaz  Wykaz imienny osób [i żolnierzy] instruktorów Armii Regularnej  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowódctwo VI Katowickiego Oddziału Powiatowego L.dz. 389 Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego  1919-10-24  8-038-014 8-038-015
39. Notatka  Do I Katowickiego Oddziału Powiatowego w Zawierciu  I Kompania  1919-10-31  8-038-021
40. Stan  Stan służby  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowódctwo VI Katowickiego Oddziału Powiatowego L.dz. 645 Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego  1919-11-13  8-038-013
41. Raport  Raport - stan liczbowy, powiat bytomski    1920-10-13  8-038-060

Powrót o poziom wyżej

© 2022 Józef Piłsudski Institute of America, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222. Realizacja: 3W Serwisy Inf.