Józef Piłsudski Institute of America for Research in the Modern History of Poland, Inc.

Zasoby archiwalne Powstań Śląskich (1919-1921)

Strona głównaKatalogO zbiorachPowstania Śląskie

Znalezione dokumenty

Lp Rodzaj Tytuł Autor Data wystawienia Szczegóły
1.         8-004-000 8-004-015 8-004-017 8-004-036
2. Telegram - depesza  Telegram - z Warszawy do pułkownika Żymirskiego      8-004-002
3. Karta  Karta służbowa - do Dowództwa Głównego Milicji Górnośląskiej  Polska Organizacja Wojskowa Batalion "Saturn"    8-004-004
4. Notatka  Notatka - do Centrali      8-004-021
5. Notatka  Notatka - prośba o zwolnienie      8-004-022
6. Zestawienie  Zestawienie dotyczące ogólnego stanu ludzi w Milicji Górnośląskiej oraz lista oficerów      8-004-023 8-004-024
7. Zestawienie  Lista przydziału oddziału sztabowego Milicji Górnośląskiej      8-004-025 8-004-026
8. Spis  Spis oficerów, podoficerów i szeregowców z armii regularnej w Milicji Górnośląskiej    1905-04-02  8-004-030 8-004-031 8-004-032 8-004-033
9. Raport  Raport dotyczący Jakuba Jabłońskiego  Polska Organizacja Wojskowa Batalion "Saturn"  1919-09-07  8-004-006
10. Karta  Karta służbowa dotycząca Jakuba Jabłońskiego  Polska Organizacja Wojskowa Batalion "Saturn" do Dowództwa Głównego w Sosnowcu  1919-09-07  8-004-008 8-004-009
11. Raport  Raport dotyczący Jakuba Jabłońskiego  Polska Organizacja Wojskowa Batalion "Saturn"  1919-09-07  8-004-010 8-004-011
12. Protokół  Protokół dotyczący Jakuba Jabłońskiego  Polska Organizacja Wosjkowa Batalion "Saturn"  1919-09-07  8-004-012 8-004-013
13. Raport  Raport dotyczący Jakuba Jabłońskiego  Polska Organizacja Wojskowa Batalion "Saturn"  1919-09-07  8-004-014
14. Dokument  Do Posterunku Wywiadowczego Nr. 2 w Sosnowcu  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa W.P.  1919-09-10  8-004-007
15. Dokument  Do Oddziału III Sztabu Generalnego przy Naczelnym Dowództwie - dotyczy Jakuba Jabłońskiego  Okręgowy Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej  1919-09-10  8-004-016
16. Dokument  Do podpułkownika Stachiewicza Szefa Oddziału III Naczelnego Dowództwa w Warszawie  Ekspozytura Naczelna Dowództwa W.P.  1919-09-14  8-004-005
17. Stan  Stan oficerów i podoficerów Milicji Grórnośląskiej    1919-10-12  8-004-027
18. Raport poranny  Raport poranny - stan oddziału sztabowego  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, oddział sztabowy  1919-10-16  8-004-020
19. Raport  Raport stanu obozu Szczakowa  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, Obóz Szczakowa  1919-11-24  8-004-028 8-004-029
20. Spis  Spis ludzi i materiałów wojskowych w Milicji Górnośląskiej  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-12-01 - 1919-12-03  8-004-034
21. Telegram - depesza  Telegram - ze Szczakowa do Głównego Dowództwa Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu    1919-12-10  8-004-003
22. Spis  Lista żołdowa    1919-12-11 - 1919-12-20  8-004-035
23. Rozkaz  Rozkaz nr.1  Dowództwo Główne Polskiej Organizacji Wojskowej.na Śląsku  1920-02-25  8-004-018 8-004-019

Powrót o poziom wyżej

© 2022 Józef Piłsudski Institute of America, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222. Realizacja: 3W Serwisy Inf.