Józef Piłsudski Institute of America for Research in the Modern History of Poland, Inc.

Zasoby archiwalne Powstań Śląskich (1919-1921)

Strona głównaKatalogO zbiorachPowstania Śląskie

Znalezione dokumenty

Lp Rodzaj Tytuł Autor Data wystawienia Szczegóły
1.         8-047-000 8-047-011 8-047-013 8-047-015 8-047-025 8-047-039 8-047-210 8-047-213 8-047-245
2. Karta  Karta służbowa  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej    8-047-010
3. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na G.Śl.    8-047-035
4. Notatka  Notatka      8-047-040
5. Notatka  Notatka      8-047-041
6. Notatka  Notatka      8-047-042
7. Dokument  Dokument  Ekspozytura Polskiego Komisariatu Plebiscytowego na Górny Śląsk w Sosnowcu    8-047-137
8. Dokument  Do Sekcji Plebiscytowej Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. w Sosnowcu    8-047-143
9. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk    8-047-146
10. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk w Sosnowcu    8-047-152
11. Dokument  Do Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie  Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego    8-047-156
12. Karta  Karta Służbowa      8-047-166
13. Dokument  Do Kosińskiego  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. Na Górny Śląsk  1905-04-03  8-047-184
14. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1919-08-19  8-047-059
15. Dokument  Do Naczelnego Dowództwa - Poznań  Magistrat Miasta Częstochowy  1920-04-12  8-047-236
16. Dokument  Do Intendentury Okregu Generalnego Poznań  Komisja Likwidacyjna Dowództwo Frontu Wielkopolskiego  1920-04-22  8-047-239
17. Dokument  Do Komisji Gospodarczej Oddział Sztabu D.O. Gen.  Dowództwo Okręgu Generalnego w Poznaniu  1920-05-09  8-047-240
18. Dokument  Do Ekspozytura Oddziału II Naczelnego Dowództwa  Dowództwo Okręgu Generalnego Poznań  1920-05-14  8-047-238
19. Dokument  Do Komendy Miasta i Placu  Wojskowe Więzienie Śledcze  1920-05-17  8-047-208
20. Dokument  Do Oficera Wywiadowczego Odcinka 1 w Częstochowie  Ekspozytura Oddziału II Naczelnego Dowództwa W.P. w Poznaniu  1920-06-02  8-047-237
21. Dokument  Polski Komisariat Plebiscytowy na ręce p.Grzegorzyka  Kazimierz Czapla - adwokat, radca sprawiedliwości  1920-06-24 - 1920-07-27  8-047-200 8-047-201
22. Dokument  Poświadczenie  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-06  8-047-203
23. Telegram - depesza  Depesza  Dowództwp Placu  1920-07-11  8-047-209
24. Dokument  Do podporucznika Wolniewicza  Dowództwo Obozu Warownego Referat III Transportowy  1920-07-13  8-047-207
25. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Warownego Poznań Referat III Transportowy  1920-07-15  8-047-206
26. Karta  Karta Służbowa    1920-07-16  8-047-165
27. Dokument  Oświadczenie  Oficer Placu Miasta Sosnowca  1920-07-19  8-047-232
28. Dokument  Zaświadczenie  Naczelne Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-07-20  8-047-057
29. Spis  Lista oficerów -propozycja do stopnia kapitana oraz podporucznika żandarmerii  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-21  8-047-190 8-047-191
30. Dokument  Do p.Pułkownika    1920-07-21  8-047-205
31. Dokument  Do podporucznika Kosińskiego  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biuro Plebiscytowe Górnego Śląska  1920-07-21  8-047-233
32. Dokument  Do Ekspozytury Komendy Naczelnej P.O.W. na Śląsku  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biuro Plebiscytowe Górnego Śląska  1920-07-21  8-047-234
33. Dokument  List    1920-07-22  8-047-194 8-047-195
34. Dokument  Do Ekspozytury P.O.W. w Sosnowcu  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biuro Plebiscytowe Górnego Śląska  1920-07-22  8-047-211
35. Dokument  Do Posterunku Żandarmerii Wojskowej w Sosnowcu  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk w Sosnowcu  1920-07-22  8-047-220
36. Dokument  Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  Posterunek Żandarmerii  1920-07-22  8-047-221
37. Dokument  Do Ekspozytury O.I. w Sosnowcu    1920-07-22  8-047-224 8-047-225
38. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-07-22  8-047-227
39. Dokument  Do Oficera Placu Miasta Sosnowiec  Posterunek Żandarmerii w Sosnowcu  1920-07-22  8-047-228
40. Karta  Karta Służbowa  Oficer Placu Miasta Sosnowiec  1920-07-22  8-047-231
41. Dokument    Wojenny Sędzia Śledczy Okręgu Wojskowego w Częstochowie  1920-07-23  8-047-186
42. Dokument  Do Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk - Ekspozytura Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w Sosnowcu  Sąd Wojskowy Okręgu Generalnego  1920-07-23  8-047-188 8-047-189
43. Dokument  Do Ekspozytury na Górny Śląsk  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biuro Plebiscytowe Górnego Śląska  1920-07-23  8-047-212
44. Dokument  Do Posterunku Żandarmerii Wojskowej w Sosnowcu    1920-07-23  8-047-222
45. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-07-23  8-047-223
46. Dokument  Do Oficera Placu Miasta Sosnowca    1920-07-23  8-047-230
47. Dokument  Do Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  Dowództwo Okręgu Generalnago Kieleckiego Ekspozytura O.I. w Sosnowcu na powiaty Będziński, Olkuski, Miechowski  1920-07-24  8-047-214
48. Dokument  Pokwitowanie  Dowództwo Okręgu Generalnago Kieleckiego Ekspozytura O.I. w Sosnowcu na powiaty Będziński, Olkuski, Miechowski  1920-07-24  8-047-215
49. Dokument  Do Ekspozytury O.I. w Sosnowcu    1920-07-24  8-047-216 8-047-217
50. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  Oficer Placu Miasta Sosnowca  1920-07-24  8-047-226
51. Dokument  Do Oficera Placu Miasta Sosnowca    1920-07-24  8-047-229
52. Rozkaz  Rozkaz  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk w Sosnowcu  1920-07-25  8-047-183
53. Dokument  Do Intendentury Dowództwa Okręgu Generalnego w Kielcach  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Sląsk  1920-07-25  8-047-204
54. Dokument  Do p. Kosińskiego  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-27  8-047-181
55. Dokument  Do Ekspozytury na Górny Śląsk  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biuro Plebiscytowe Górnego Śląska  1920-07-27  8-047-182
56. Dokument  Do Oddziału II Ministerstwa Spraw Wojskowych Wydział Plebiscytowy Górnego Śląska w Warszawie    1920-07-28  8-047-180
57. Dokument  Do Wojennego Sędziego Śledczego Okręgu Wojskowego w Częstochowie    1920-07-28  8-047-185
58. Dokument  Do Sądu Wojskowego Okręgu Generalnego w Poznaniu    1920-07-28  8-047-187
59. Dokument  Pokwitowanie odbioru  Dowództwo Okręgu Gen. Kieleckiego Ekspozytura O.I. w Sosnowcu na powiaty Będziński, Olkuski, Miechowski  1920-07-28  8-047-196 8-047-197
60. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-07-28  8-047-218 8-047-219
61. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-29  8-047-177
62. Dokument  Do Biura Paszportowego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-29  8-047-178
63. Dokument  Do Wydziału Plebiscytowego Górnego Śląska Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie/ Do Dowództwa Dworca Wiedeńskiego w Sosnowcu  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk w Sosnowcu  1920-07-29  8-047-179
64. Dokument  Do Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  Wydział Plebiscytowy Górnego Śląska  1920-07-29  8-047-202
65. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-29  8-047-241
66. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-29  8-047-242
67. Dokument  "Stanisław Zajączkowski"    1920-07-29  8-047-243
68. Dokument  "Wacław Byszewski"    1920-07-29  8-047-244
69. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biura Plebiscytowego na Górny Śląsk  1920-07-30  8-047-149
70. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górnym Śląsku  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biura Plebiscytowego na Górny Śląsk  1920-07-30  8-047-155
71. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-30  8-047-161
72. Karta  Karta Służbowa    1920-07-30  8-047-170
73. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-30  8-047-171
74. Dokument  Do E.O.I. w Sosnowcu    1920-07-30  8-047-172
75. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-30  8-047-173
76. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-30  8-047-174
77. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-30  8-047-175
78. Dokument  Do E.O.I. w Sosnowcu    1920-07-30  8-047-176
79. Dokument  Zaświadczenie    1920-07-31  8-047-162
80. Karta  Karta Służbowa    1920-07-31  8-047-163
81. Dokument  Przepustka Graniczna  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-31  8-047-164
82. Dokument  Przepustka Graniczna  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-31  8-047-169
83. Dokument  Do Ekspozytury na Górny Śląsk w Sosnowcu  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biura Plebiscytowego  1920-08-01  8-047-148
84. Dokument  Do Ekspozytury Dowództwa P.O.W.  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biura Plebiscytowego  1920-08-01  8-047-157
85. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-08-02  8-047-150
86. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczlnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-127
87. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-128
88. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-129
89. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-130
90. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-131
91. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-132
92. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-133
93. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-134
94. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-135
95. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-136
96. Dokument  Do Ekspozytury P.O.W. na Górnym Śląsku w Sosnowcu  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-08-03  8-047-139
97. Karta  Karta Służbowa    1920-08-03  8-047-153
98. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. w Sosnowcu/Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-08-03  8-047-235
99. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. w Sosnowcu  Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-08-04  8-047-144
100. Dokument  Poświadczenie    1920-08-04  8-047-147
101. Dokument  Legitymacja    1920-08-04  8-047-160
102. Dokument  Do Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  Dow. Okr. Gen. Kieleckiego Ekspozytura O. I w Sosnowcu na powiaty Będziński, Olkuski, Miechowski  1920-08-04  8-047-168
103. Dokument  Przepustka Graniczna    1920-08-05  8-047-140
104. Telegram - depesza  Do Porucznika Kosińskiego    1920-08-06  8-047-082
105. Karta  Karta Służbowa    1920-08-07  8-047-125
106. Karta  Karta Służbowa    1920-08-07  8-047-126
107. Dokument  Prośba - do policji w [Bobrownikach]    1920-08-07  8-047-151
108. Protokół  Protokól  Dowództwo P.O.W. na Śląsk  1920-08-08  8-047-090
109. Dokument  Do Dowództwa Obozu w Sosnowcu  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-08-08  8-047-103
110. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-09  8-047-120
111. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczlnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-09  8-047-121
112. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-09  8-047-122
113. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-09  8-047-123
114. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-09  8-047-124
115. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górnym Śląsku  1920-08-10  8-047-114
116. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczlnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-10  8-047-115
117. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-10  8-047-116
118. Karta  Karta Zwolnienia    1920-08-10  8-047-117
119. Karta  Karta Zwolnienia    1920-08-10  8-047-118
120. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-10  8-047-119
121. Dokument  Do Oficera Placu w Sosnowcu    1920-08-11  8-047-107
122. Karta  Karta Służbowa    1920-08-11  8-047-108
123. Karta  Karta Służbowa    1920-08-11  8-047-109
124. Karta  Karta Służbowa    1920-08-11  8-047-110
125. Karta  Karta Służbowa    1920-08-11  8-047-111
126. Karta  Karta Służbowa    1920-08-11  8-047-112
127. Karta  Karta Służbowa    1920-08-11  8-047-113
128. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-096
129. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-097
130. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-098
131. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-099
132. Dokument  Do Biura Paszportowego I Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-100
133. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelengo Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-101
134. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-102
135. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-104
136. Stan  Stan służbowy  Szef Ekspozytury Naczlenego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-105
137. Dokument  Legitymacja    1920-08-12  8-047-106
138. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-13  8-047-093
139. Stan  Stan służby  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-13  8-047-095
140. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-14  8-047-086
141. Karta  Karta służbowa    1920-08-14  8-047-087
142. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-14  8-047-088
143. Dokument  Legitymacja    1920-08-14  8-047-089
144. Dokument  Do Obozu Koncentracyjnego  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-15  8-047-084
145. Stan  Stan służby  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W.  1920-08-15  8-047-085
146. Dokument  Zaświadczenie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-15  8-047-091
147. Dokument  Zaświadczenie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-15  8-047-092
148. Dokument  Zaświadczenie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-15  8-047-094
149. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie - tajne.  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-16  8-047-075
150. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie - tajne.  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-16  8-047-076
151. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-16  8-047-077
152. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-16  8-047-078
153. Telegram - depesza  Do Biura Plebiscytowego Oddz. II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych    1920-08-16  8-047-079
154. Dokument  Legitymacja    1920-08-16  8-047-080
155. Karta  Karta służbowa    1920-08-16  8-047-081
156. Karta  Karta służbowa  [Okręg O.P.]  1920-08-17  8-047-068
157. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego na Górny Śląsk    1920-08-17  8-047-071
158. Karta  Karta służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-17  8-047-072
159. Dokument  Do Dowództwa Garnizonu W.P. w Będzinie - tajne.  Główny Dowódca P.O.W. na Śląsk  1920-08-17  8-047-073
160. Dokument  Do Oficera Placu  Zastępca Szefa Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-17  8-047-074
161. Dokument  Zaświadczenie    1920-08-17  8-047-083
162. Dokument  Zaświadczenie    1920-08-17  8-047-158
163. Dokument  Zaświadczenie    1920-08-17  8-047-159
164. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-18  8-047-063
165. Dokument  Legitymacja    1920-08-18  8-047-064
166. Karta  Karta służbowa    1920-08-18  8-047-065
167. Dokument  Legitymacja    1920-08-18  8-047-066
168. Karta  Karta służbowa    1920-08-18  8-047-067
169. Dokument  Stan służby.  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-18  8-047-069
170. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-18  8-047-070
171. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-08-19  8-047-058
172. Dokument  Do Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Wydział Plebiscytowy  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku  1920-08-19  8-047-061
173. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-19  8-047-062
174. Dokument  Rozkaz jazdy  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku  1920-08-20  8-047-054
175. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku  1920-08-20  8-047-055
176. Dokument  Dokument    1920-08-20  8-047-060
177. Dokument  Przepustka - Do Władz Granicznych na moście Szopienickim    1920-08-21  8-047-048
178. Dokument  Do komendanta koszar "Traugutta"  Posterunek Państwowej Policji Kolejowej  1920-08-21  8-047-049 8-047-050
179. Dokument  Do E.O.I. w Częstochowie  Szef Ekspozytury Naczelnej Dowództwa P.O.W. na G.Śl.  1920-08-21  8-047-051
180. Dokument  Rozkaz jazdy  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-08-21  8-047-053
181. Dokument  Polski Komisariat Plebiscytowy Wydział Prawny w Bytomiu  Kazimierz Czapla, adwokat, radca sprawiedliwości  1920-08-21  8-047-198 8-047-199
182. Dokument  Do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  Oficer Placu Miasta Sosnowca  1920-08-22 - 1920-08-23  8-047-045
183. Karta  Karta służbowa  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-22  8-047-047
184. Dokument  Pokwitowanie    1920-08-23  8-047-036
185. Dokument  Upoważnienie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowodztwa P.O.W. na G.Śl.  1920-08-23  8-047-044
186. Karta  Karta służbowa  Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku  1920-08-23  8-047-046
187. Dokument  Rozkaz jazdy.  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-08-23  8-047-052
188. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-23  8-047-141
189. Spis  Spis    1920-08-23  8-047-192 8-047-193
190. Dokument  Do Dowództwa Kadry 167 Pułku Bytomskiego  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na G. Śl.  1920-08-24  8-047-038
191. Dokument  Do Obozu Koncentracyjnego  Ekspozytura Polskiego Kom. Plebiscytowego na Górny Śląsk  1920-08-24  8-047-043
192. Kwit  Kwit  Szef Ekspozytury Naczelengo Dowodztwa P.O.W. na G.Śl.  1920-08-25  8-047-032
193. Dokument  Upoważnienie - do Posterunku Państwowej Policji w Jaworznie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na G.Śl.  1920-08-25  8-047-033
194. Dokument  Zaświadczenie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na G.Śl.  1920-08-25  8-047-034
195. Dokument  Do Ekspozytury P.O.W.  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-08-25  8-047-145
196. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. G.Śl.  1920-08-26  8-047-029
197. Dokument  Zaświadczenie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. G.Śl.  1920-08-26  8-047-030
198. Dokument  Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  Dowództwo Dworca Kolejowego  1920-08-26  8-047-031
199. Dokument  Do Szpitala Wojskowego  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na G.Śl.  1920-08-26  8-047-037
200. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Orgaznizacji Wojskowej G.Śl.  1920-08-27  8-047-022
201. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej G.Śl.  1920-08-27  8-047-023
202. Dokument  Do Dowództwa Dworca Wiedeńskiego w Sosnowcu - Tajne.  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizaji Wojskowej G.Śl.  1920-08-27  8-047-024
203. Dokument  Do Dowództwa Kierownictwa Transportów Wojskowych - Tajne.  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Orgaznizacji Wojskowej G.Śl.  1920-08-27  8-047-026
204. Dokument  Zaświadczenie  Dowództwo P.O.W. na Śląsku  1920-08-27  8-047-028
205. Dokument  Do Naczelnej Komendy Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku    1920-08-28  8-047-017
206. Dokument  Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego    1920-08-28  8-047-018
207. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej G.Śl.  1920-08-29  8-047-012
208. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej G. Śl.  1920-08-29  8-047-016
209. Dokument  Przepustka  Ekspozytura Pol. Kom. Plebiscytowegon na Górnym Śląsku  1920-08-30 - 1920-09-01  8-047-005 8-047-006
210. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizaji Wojskowej G.Śl.  1920-08-30  8-047-007
211. Dokument  Zaświadczenie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej G.Śl.  1920-08-30  8-047-008
212. Karta  Karta służbowa.  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej G.Śl.  1920-08-30  8-047-009
213. Karta  Karta służbowa    1920-08-30  8-047-014
214. Dokument  Do pana porucznika Hirszlera    1920-08-30  8-047-027
215. Dokument  Zaświadczenie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-08-30  8-047-056
216. Dokument  Dokument do Ekspozytury na Górnym Śląsku  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-08-31  8-047-003
217. Dokument  Wydział Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu    1920-08-31  8-047-004
218. Dokument  Dokument do Antoniego Olbromskiego.  Pol. Kom. Plebiscytowy Wydział Wychowania Fizycznego  1920-09-02  8-047-001
219. Dokument  Dokument do M.S. Wojsk. II Odział Wydział Plebiscytowy    1920-09-02  8-047-002
220. Dokument  Dokument - Bronisław Anioł  Szpital Miejski w Sosnowcu  1920-09-02  8-047-019
221. Dokument  Poświadczenie  Straż Obywatelska  1920-09-02  8-047-020
222. Dokument  Przepustka  Straż Obywatelska  1920-09-02  8-047-021
223. Dokument  Do P.O.W. na Górnym Śląsku w Sosnowcu  Dow. Okr. Gen. Kieleckiego Ekspozytura O. I w Sosnowcu na powiaty Będziński, Olkuski, Miechowski  1920-09-09  8-047-167
224. Dokument  Do Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu  Szef Ekspozytury  1920-09-13  8-047-142
225. Dokument  Zawiadomienie  Szef Ekspozytury  1920-09-13  8-047-154

Powrót o poziom wyżej

© 2022 Józef Piłsudski Institute of America, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222. Realizacja: 3W Serwisy Inf.