Józef Piłsudski Institute of America for Research in the Modern History of Poland, Inc.

Zasoby archiwalne Powstań Śląskich (1919-1921)

Strona głównaKatalogO zbiorachPowstania Śląskie

Znalezione dokumenty

Lp Rodzaj Tytuł Autor Data wystawienia Szczegóły
1. Karta  Karta Służbowa/Do P.O.W.  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu    8-048-016 8-048-017
2. Karta  Karta Służbowa      8-048-020
3. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-021
4. Dokument  Do P.O.W.  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-028
5. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-033
6. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-039
7. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Górnego Śląska w Sosnowcu  Dowodztwo Obozu Koncntracyjnego    8-048-067
8. Dokument  Do Ekspozytury [Komisariatu]      8-048-112
9.         8-048-000 8-048-087 8-048-089 8-048-106 8-048-129 8-048-140 8-048-143 8-048-213 8-048-242
10. Dokument  Do Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-142
11. Dokument  Dokument      8-048-151
12. Dokument  Dokument do porucznika Zgrzebnioka      8-048-171
13. Dokument  Prośba o wystawienie dokumentu podróży  Komisariat Rad Ludowych na Górnym Śląsku    8-048-194
14. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-200
15. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-202
16. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-209
17. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-070
18. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-071
19. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-072
20. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-073
21. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-074
22. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-075
23. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-076
24. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-077
25. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-078
26. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-079
27. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-080
28. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-081
29. Karta  Karta Urlopowa  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1920-01-02  8-048-134 8-048-135
30. Dokument  Do porucznika Zgrzebnioka  Komisariat Rad Ludowych na Śląsku  1920-02-05  8-048-236
31. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo Obozu Milicji Górnośląskiej w Szczakowej  1920-02-10  8-048-240 8-048-241
32. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-02-11  8-048-239
33. Dokument  Dokument  Komisariat Rad Ludowych na Śląsku  1920-02-15  8-048-237
34. Dokument  Do Głównego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Śląsk  Komisariat Rad Ludowych na Śląsku  1920-02-17  8-048-235
35. Dokument  Prośba o wystawienie dokumentu podróży  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1920-02-20  8-048-233
36. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-02-20  8-048-234
37. Dokument  Prośba o wystawienie dokumentu podróży  Milicja Górnośląska Główne Dowództwo  1920-02-24  8-048-231
38. Karta  Karta Służbowa  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1920-02-24  8-048-232
39. Dokument  Prośba o wystawienie dokumentu    1920-02-25  8-048-229 8-048-230
40. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-02-25  8-048-238
41. Karta  Karta Służbowa    1920-03-03  8-048-201
42. Dokument  Dokument podróży  Stacja Zborna Dowództwo Oficerów i Żołnierzy W.P. w Krakowie  1920-03-03  8-048-227 8-048-228
43. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-05  8-048-226
44. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-07  8-048-137 8-048-138
45. Dokument  Prośba o wystawienie dokumentu podróży  Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska  1920-03-08  8-048-225
46. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-10  8-048-224
47. Dokument  Do Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu  1920-03-15  8-048-223
48. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-16  8-048-219
49. Dokument  Zaświadczenie    1920-03-16  8-048-220
50. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-16  8-048-221
51. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-16  8-048-222
52. Dokument  Dokument  Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska  1920-03-17  8-048-218
53. Dokument  Dokument    1920-03-18  8-048-217
54. Dokument  Zaświadczenie    1920-03-19  8-048-216
55. Dokument  Do Dowódcy Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska  1920-03-22  8-048-214
56. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-22  8-048-215
57. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-23  8-048-211
58. Dokument  Dokument    1920-03-24  8-048-212
59. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-25  8-048-210
60. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-28  8-048-204
61. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-30  8-048-203
62. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-01  8-048-199
63. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-03  8-048-197
64. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-06  8-048-196
65. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo Garnizonu w Sosnowcu  1920-04-07 - 1920-04-08  8-048-192
66. Dokument  Dokument - do Oficera Placu    1920-04-07  8-048-193
67. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-07  8-048-195
68. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-08  8-048-190
69. Dokument  Poświadczenie  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-08  8-048-198
70. Dokument  Do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  Dowództwp Obozu Koncentracyjnego  1920-04-09  8-048-188
71. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-09  8-048-189
72. Karta  Karta Słuzbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-10  8-048-187
73. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-13  8-048-186
74. Dokument  Do porucznika Zgrzebnioka  Polski Komisariat Plebiscytowy na Górny Śląsk Wydział Kolei i Poczt  1920-04-14  8-048-124
75. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-14  8-048-184
76. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-14  8-048-185
77. Karta  Karta Służbowa  Oficer Łącznikowy  1920-04-15  8-048-183
78. Karta  Karta Służbowa    1920-04-17  8-048-179
79. Dokument  Dokument - do Dowództwa Poskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-17  8-048-180
80. Dokument  Dokument - do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-17  8-048-181
81. Dokument  Dokument - do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-17  8-048-182
82. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-18  8-048-174 8-048-175
83. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-18  8-048-176
84. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-19  8-048-172
85. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-19  8-048-173
86. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-19  8-048-177 8-048-178
87. Dokument  Do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-20  8-048-149
88. Dokument  Do Komendanta Stacji Sosnowiec  Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska  1920-04-20  8-048-157
89. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-20  8-048-168
90. Dokument  Do Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-20  8-048-169
91. Dokument  Do Dowództwa Garnizonu Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu  Starostwo Będzińskie  1920-04-20  8-048-170
92. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-21  8-048-005
93. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-21  8-048-167
94. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-22  8-048-166
95. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-23  8-048-163
96. Karta  Karta Służbowa  Dowodztwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-23  8-048-164
97. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-23  8-048-165
98. Dokument  Do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-24  8-048-159
99. Dokument  Legitymacja  Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska  1920-04-26  8-048-153
100. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-26  8-048-154
101. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-26  8-048-155
102. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-26  8-048-156
103. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-27  8-048-158
104. Dokument  Dokument - prośba o wystawienie dokumentu podróży    1920-04-28  8-048-148
105. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-28  8-048-150
106. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-28  8-048-160
107. Dokument  Dokument  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-28  8-048-161
108. Dokument  Do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-28  8-048-162
109. Karta  Karta Służbowa  Oficer Łącznikowy, Naczelne Dowództwo Oddział II  1920-04-30  8-048-069
110. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-30  8-048-145
111. Dokument  Do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-30  8-048-146
112. Dokument  Do Dowództwa Głównego Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-30  8-048-147
113. Dokument  Dokument - prośba o wystawienie dokumentu podróży  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-01  8-048-152
114. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-04  8-048-144
115. Karta  Karta Słuzbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-05  8-048-141
116. Dokument  Do Oficera Placu w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-06  8-048-139
117. Dokument  Dokument - Jan Raiwa    1920-05-08  8-048-118
118. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-08  8-048-136
119. Dokument  Dokument - Herman    1920-05-10  8-048-131
120. Dokument  Do Oficera Likwidacyjnego P.O.W.  Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska  1920-05-12  8-048-045 8-048-046
121. Dokument  Dokument - Robert Pasterzka  Delegatura Komisarza Opiekuńczego w Bytomiu - Polski Czerwony Krzyż na Niemcy  1920-05-12  8-048-066
122. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjengo  1920-05-12  8-048-132
123. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-12  8-048-133
124. Dokument  Do Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  Oficer Placu Miasta Sosnowca  1920-05-13  8-048-068
125. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-13  8-048-125
126. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-13  8-048-126
127. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-13  8-048-127
128. Karta  Karta Słuzbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-13  8-048-128
129. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-13  8-048-130
130. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-14  8-048-122
131. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-14  8-048-123
132. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-15  8-048-120
133. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-15  8-048-121
134. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-16  8-048-117
135. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-16  8-048-119
136. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-17  8-048-110
137. Karta  Karta Służbowa - do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego na Górny Śląsk  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-17  8-048-113
138. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-17  8-048-114
139. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-17  8-048-115
140. Karta  Karta Służbowa - do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego na Górny Śląsk  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-17  8-048-116
141. Dokument  Do Dowództwa P.O.W.  Komisja Gospodarcza Obozu Koncentracyjnego  1920-05-18  8-048-109
142. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-18  8-048-111
143. Dokument  Legitymacja  Komitet Plebiscytowy na okręg Mysłowicki  1920-05-18  8-048-206
144. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-19  8-048-098
145. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-19  8-048-105
146. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-19  8-048-107
147. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-19  8-048-108
148. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-20  8-048-099
149. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-20  8-048-100
150. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-20  8-048-101
151. Dokument  Do Dowództwa P.O.W.  Komisja Gospodarcza Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-05-20  8-048-102
152. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-20  8-048-103
153. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-20  8-048-104
154. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Śląskiego w Sosnowcu  Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska  1920-05-20  8-048-207
155. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-21  8-048-091
156. Dokument  Dokument  Ekspozytura Polskiego Komisariatu Plebiscytowego na Górny Śląsk w Sosnowcu  1920-05-21  8-048-208
157. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-22  8-048-088
158. Dokument  Do Dowództwa Głównego P.O.W.  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-22  8-048-090
159. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatru Plebiscytowego w Sosnowcu  Komisja Gospodarcza Obozu Koncentracyjnego  1920-05-22  8-048-093
160. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-22  8-048-094
161. Dokument  Poświadczenie  Wiktor Gans  1920-05-22  8-048-095
162. Dokument  Do Dowództwa Głównego P.O.W. na Śląsku  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-24  8-048-083
163. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-24  8-048-084
164. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-24  8-048-086
165. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-27  8-048-085
166. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-28  8-048-082
167. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-28  8-048-096
168. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-28  8-048-097
169. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-28  8-048-205
170. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-29  8-048-062
171. Karta  Karta Służbowa    1920-05-29  8-048-063
172. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-29  8-048-064
173. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-29  8-048-065
174. Karta  Karta Służbowa  Komisja Gospodarcza Obozu Koncentracyjnego  1920-05-30  8-048-055
175. Karta  Karta Służbowa    1920-05-30  8-048-061
176. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-31  8-048-057
177. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-31  8-048-058
178. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obpzu Koncentracyjnego  1920-05-31  8-048-059
179. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-31  8-048-060
180. Karta  Karta Służbowa    1920-06-01  8-048-051
181. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-02  8-048-049
182. Karta  Karta Służbowa    1920-06-02  8-048-050
183. Karta  Karta Służbowa    1920-06-05  8-048-047
184. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-06  8-048-041
185. Dokument  Do Dowództwa Głownego P.O.W.  Komisja Gospodarcza Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-06-06  8-048-043
186. Karta  Karta Służbowa    1920-06-06  8-048-044
187. Karta  Karta Służbowa    1920-06-07  8-048-038
188. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-07  8-048-040
189. Karta  Karta Służbowa    1920-06-07  8-048-042
190. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-08  8-048-034
191. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-08  8-048-035
192. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-08  8-048-036
193. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-08  8-048-037
194. Karta  Karta Służbowa    1920-06-08  8-048-048
195. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-09  8-048-029
196. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-09  8-048-030
197. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-09  8-048-031
198. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-09  8-048-032
199. Karta  Karta Służbowa    1920-06-11  8-048-014
200. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-11  8-048-026
201. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-11  8-048-027
202. Karta  Karta Służbowa    1920-06-12  8-048-025
203. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-06-14  8-048-022
204. Karta  Karta Służbowa  Dowództwa Obozu Koncentracyjnego  1920-06-14  8-048-023
205. Karta  Karta Służbowa    1920-06-15  8-048-001
206. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-06-15  8-048-019
207. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-06-16  8-048-018
208. Dokument  Dokument dotyczący wystawienia dokumentu podróży.  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-17  8-048-015
209. Karta  Karta Służbowa  Dowódca Obozu Koncentracyjnego  1920-06-18  8-048-011 8-048-012
210. Karta  Karta Służbowa    1920-06-18  8-048-013
211. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-18  8-048-024
212. Karta  Karta Służbowa    1920-06-19  8-048-008 8-048-009
213. Karta  Karta Służbowa    1920-06-19  8-048-010
214. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-06-21  8-048-006
215. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-06-21  8-048-007
216. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjny w Sosnowcu  1920-06-22  8-048-002
217. Karta  Karta Służbowa    1920-06-22  8-048-003
218. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-06-27  8-048-004
219. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-30  8-048-053
220. Karta  Karta Służbowa    1920-06-30  8-048-054
221. Dokument  Do Obozu Koncentracyjnego    1920-07-28  8-048-056
222. Dokument  Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu    1920-07-31  8-048-052
223. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-08-22  8-048-092

Powrót o poziom wyżej

© 2022 Józef Piłsudski Institute of America, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222. Realizacja: 3W Serwisy Inf.