Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Wykaz instytucji w archiwum

[
[Okręg O.P.]
1
1 Pułk Piechoty Strzelców Katowickich
1 Pułk Piechoty Strzelców Katowickich. Baon 1
1 Pułk Piechoty Strzelców Katowickich. Baon 2. Kompania 4
1 Pułk Piechoty Strzelców Katowickich. Baon 2. Kompania 5
1 Pułk Piechoty Strzelców Katowickich. Baon 2. Kompania 6
2
2 Pułk Piechoty Strzelców Bytomskich
2 Pułk Piechoty Strzelców Bytomskich. Baon 1. Kompania 1
2 Pułk Piechoty Strzelców Bytomskich. Baon 2. Kompania 7
2 Pułk Piechoty Strzelców Bytomskich. Kompania Karabinów Maszynowych 1
2 Pułk Piechoty Strzelców Rybnickich
2 Pułk Szwoleżerów
3
3 kompania
4
4 Pułk
4 Pułk Piechoty Strzelców Rybnickich
4 Pułk Piechoty Strzelców Rybnickich. Baon 4
48 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych (6 p. strz. polsk.)
B
Baon zapasowy 67p.p.
Batalion I Pułku Strzelców Katowickich
Batalion Strzelców Pszczyńskich
Batalion Wojsk Wartowniczych
Batalion zapasowy 45p.p.
Batalion Zapasowy Wojsk Wartowniczych
Biuro Wywiadowcze przy Oddziale II Naczelnego Dowództwa W.P.
Biuro Wywiadowcze przy Oddziale II Naczelnego Dowództwa W.P. Oddział Informacyjny
Brygada Strzelców Rybnickich. Dowództwo
Bytomski Pułk Strzelców Wielkopolskich. Baon 1
D
Dow. Okr. Gen. Kieleckiego Ekspozytura O. I w Sosnowcu na powiaty Będziński
Dowódca Batalionu - [S. Żmijewski]
Dowódca III Kompani - P. Hołota
Dowódca Oddziału Powiatowego
Dowódca Szwadronu Śląskiego
Dowódca V Batalionu H. Miękina
Dowódctwo I Katowickiego Oddziału Powiatowego Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego
Dowódctwo I Katowickiego Oddziału Powiatowego L.dz. 124 Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego
Dowódctwo I Tarnogórskiego Oddziału Powiatowego - Dowódca Oddziału Powiatowego
Dowódctwo V Katowickiego Oddziału Powiatowego Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego - Wróbel
Dowódctwo VI Katowickiego Oddziału Powiatowego L.dz. 334 Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego
Dowódctwo VI Katowickiego Oddziału Powiatowego L.dz. 389 Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego
Dowódctwo VI Katowickiego Oddziału Powiatowego L.dz. 645 Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego
Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów
Dowództwo brygady Strzelców Rybnickich
Dowództwo Główne
Dowództwo Główne I Rybnickiego Oddziału Powiatowego
Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego
Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego L.dz.192/19
Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego
Dowództwo I Tarnogórskiego Oddziału Powiatowego
Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego
Dowództwo IV Katowickiego Oddziału Powiatowego
Dowództwo Obozu w Oświęcimiu - II O.P.R.
Dowództwo Obozu Warownego Poznań Referat III Transportowy
Dowództwo Okręgu Gen. Kieleckiego Ekspozytura O.I. w Sosnowcu na powiaty Będziński
Dowództwo Okręgu Generalnago Kieleckiego Ekspozytura O.I. w Sosnowcu na powiaty Będziński
Dowództwo Okręgu Generalnego
Dowództwo Okręgu Generalnego Poznań
Dowództwo Placu
Dowództwo V Katowickiego Oddziału Powiatowego
Dowództwo V Katowickiego Oddziału Powiatowego - Dowódca Oddziału - H. Miękina
Dowództwo V-go Katowickiego Oddziału Powiatowego
Dowództwo VI Katowickiego Oddziału Powiatowego
Dworzec Kolejowy. Dowództwo
E
Ekspozytura Oddziału II Naczelnego Dowództwa W.P. w Poznaniu
F
Filia Podkomisariatu dla Śląska w Sosnowcu Nacz. Rady Lud.
G
Garnizon w Sosnowcu. Dowództwo
I
I Batalion Strzelców Katowickich. Dowództwo
I Kompania Naczelnik: Adolf Piontek
I Kompania
I Kompania VI Katowicki Oddział Powiatowy
I Kompania VI Katowicki Oddział Powiatowy - Dowódca I Komanii [Cynski]
I Oddział
I Oddział Rybnicki
II Batalion
II Kompania
II Kompania - Dowódca Kompanii - Korzonek
II O.P.R.
II Obóz Milicji Górnośląskiej IV Kompania I B. O. P.
II Ochotniczy Oddział Górnośląski
II Oddział
II Oddział Bytomski IV Kompania
II Oddział Rybnicki
III baon
III Kompania
Intendantuda Wojsk Śląskich
IV Kompania I Bytomski Oddział Powiatowy
K
K.K.M.
Kliniczny Oddział Chorób Nerwowych
Komenda batalionu - Katowice
Komenda miasta Poznań
Komenda Powiatu Bytomskiego
Komenda V Batalionu Katowice - Dowódca Batalionu H. Miękina - P.O.W.
Komisariat Rad Ludowych na Górnym Śląsku
Komisja Likwidacyjna Dowództwo Frontu Wielkopolskiego
Komitet Plebiscytowy na okręg Mysłowicki
Komitet Uchodźców Śląskich
Kompania
Kompania III 6PP
Kompania IX
Kompania karabinów maszynowych
M
M.S.W. VI Komisariat Policji Państwowej Powiatu Będzińskiego
Magistrat Miasta Częstochowy
Matejczyk
Miechowski
Milicja Górnośląska
Milicja Górnośląska. Batalion 2. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Biuro Kontroli Granicznej w Oświęcimiu
Milicja Górnośląska. Główne Dowództwo
Milicja Górnośląska. Główne Dowództwo. Kompania Sztabowa
Milicja Górnośląska. Główne Dowództwo. Oddział Sztabowy
Milicja Górnośląska. I Bytomski Oddział Powiatowy
Milicja Górnośląska. I O.P.R.
Milicja Górnośląska. Katowicki Oddział Powiatowy
Milicja Górnośląska. Lekarz I Oddz. P.R. w Zawierciu
Milicja Górnośląska. Lekarz Obozu w Zawierciu
Milicja Górnośląska. O.P.R. I Kompania
Milicja Górnośląska. Oboz w Jaworznie. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Jaworznie. III Katowicki Oddział Powiatowy. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Jaworznie. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Jaworznie. III Katowicki Oddział Powiatowy. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Jaworznie. III/IV Katowicki Oddział Powiatowy. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Jaworznie. VII Katowicki Oddział Powiatowy. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Oświecimiu. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Oświęcimiu
Milicja Górnośląska. Obóz w Oświęcimiu. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Oświęcimiu. I Pszczyński Oddział Powiatowy. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Oświęcimiu. I Rybnicki Oddział Powiatowy. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Oświęcimiu. II Rybnicki Oddział Powiatowy. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Szczakowej
Milicja Górnośląska. Obóz w Szczakowej. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Szczakowej. Dowództwo. Kompania Sztabowa
Milicja Górnośląska. Obóz w Szczakowej. Dowództwo. Kompania Zapasowa
Milicja Górnośląska. Obóz w Szczakowej. Dowództwo. Posterunek Wywiadowczy Nr.1Oddz. Inform. Fr. Śląskiego
Milicja Górnośląska. Obóz w Szczakowej. I Bytomski Oddział Powiatowy. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Szczakowej. I Oddział Bytomski I Kompania. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Szczakowej. I Tarnogórski Oddział Powiatowy. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Szczakowej. II Bytomski Oddział Powiatowy. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Zawierciu
Milicja Górnośląska. Obóz w Zawierciu. Dowodztwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Zawierciu. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Zawierciu. Dowództwo I Kompanii
Milicja Górnośląska. Obóz w Zawierciu. I Katowicki Oddział Powiatowy. Dowódctwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Zawierciu. I Katowicki Oddział Powiatowy. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Obóz w Zawierciu. V Katowicki Oddział Powiatowy. Dowództwo
Milicja Górnośląska. Oddział 1
Milicja Górnośląska. Oddział 2. Kompania 1
Milicja Górnośląska. Oddział Wartowniczy w Sosnowcu
Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu
Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biuro Plebiscytowe Górnego Śląska
Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
N
Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych
Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych. Adiutantura Szefa Sztabu
Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych. Intendentura
Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych. Oddział Kierownictwa Transportów Wojskowych
Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych. Szef Kolejnictwa
Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych. Szef Łączności
Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych. Szef Sanitarny
Naczelne Dowództwo Oddział II
Naczelne Dowództwo W. P. Sztab Generalny Oddział Informacji
Naczelne Dowództwo W.P.
O
Obóz Koncentracyjny w Sosnowcu
Obóz Koncentracyjny w Sosnowcu. Dowództwo
Obóz Koncentracyjny w Sosnowcu. Komisja Gospodarcza
Obóz Koncentracyjny w Sosnowcu. Zarząd
Oddział 2
Oddział II chirurgiczny
Oddział II Powiatu Bytomskiego IV Kompania
Oddział Powiatowy
Oddział Pszczyński
Oddział Pszczyński V Kompania
Oddział Sztabowy
Oddział w Krakowie
Oddział Zamknięty Szpitala Psychiatrycznego w Bełku
Oficer Łącznikowy
Oficer Placu Miasta Sosnowca
Okręgowy Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej
Olkuski
Oświęcim
P
P.O.W. I Baon II Pułk Strzelców Bytomskich I Oddział Powiatu Bytomskiego
P.O.W. III Baon II Pułk Strzelców Bytomskich
P.O.W. Komenda Baonu V Strzelców Katowickich
Państwowa Kolumna Epidemiczna im. księdza biskupa Adama Saplehy
Poczta Polowa 28
Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska
Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska. Komenda
Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska. Naczelne Dowództwo
Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska. Naczelne Dowództwo. Ekspozytura
Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska. Naczelne Dowództwo. Oddział Szturmowy
Polska Organizacja Wojskowa. Batalion "Saturn"
Polska Organizajca Wojskowa Górnego Śląska. Komenda Kompanii
Polski Czerwony Krzyż na Niemcy. Delegatura Komisarza Opiekuńczego w Bytomiu
Polski Komisariat Plebiscytowy na Górnym Śląsku
Polski Komisariat Plebiscytowy na Górnym Śląsku. Ekspozytura
Polski Komisariat Plebiscytowy na Górnym Śląsku. Wydział Kolei i Poczt
Polski Komisariat Plebiscytowy na Górnym Śląsku. Wydział Prawny w Bytomiu
Polski Komitet Plebiscytowy na Górnym Śląsku. Wydział Wychowania Fizycznego
Polski Komitet Plebiscytowy na powiat katowicki
Polski Komitet Plebiscytowy na powiat pszczyński
Polskie Koleje Państwowe. Dyrekcja Radomska. Wydział Ruchu
Posterunek Państwowej Policji Kolejowej
Posterunek Wywiadowczy Ekspozytura Biura Wywiadowczego Nr. 2
Posterunek Wywiadowczy Nr.2 Ekspozytura Biura Wywiadowczego przy Oddziale Naczelnego Dowództwa
Posterunek Żandarmerii w Sosnowcu
Pułk Strzelców Rybnickich
S
Sąd polowy VI Dywizji Piechoty
Sąd Wojskowy Okręgu Generalnego
Stacja Zborna
Stacja Zborna dla oficerów i żołnierzy W.P. w Krakowie
Stacja Zborna Dowództwo Oficerów i Żołnierzy W.P. w Krakowie
Starostwo Będzińskie
Straż Obywatelska
Szpital Dziedzice. Dowództwo
Szpital Miejski w Sosnowcu
Szpital Okręgowy Wojsk Polskich w Krakowie
Szpital Okręgowy Wojsk Polskich w Krakowie. Oddział 3
Szpital w [Granicy]
Szpital Załogi
Szpital Załogi w Bielsku
Szpital Załogi w Cieszynie
Szpital Zapasowy
Szpital Zapasowy w Dziedzicach
Szpital Zapasowy w Dziedzicach. Dowództwo
Szpital Zapasowy w Dziedzicach. Komisja Kasowa
Szpital Zapasowy w Krakowie
Sztab Dowództwa Odcinka Bytomskiego
Sztab Oddziału Odcinka Bytomskiego Nr.111
V
V Baon
V Batalion
VI Katowicki Oddział Powiatowy II Kompania
VI Katowicki Oddział Powiatowy III Kompania - Dowódca III Komanii
VI Katowicki Oddział Powiatowy Milicji Górnośląskiej
VI Kompania II Oddział Milicji Górnośląskiej
VI Oddział - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski
VI Oddział Katowicki - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski
VI Państwowa Kolumna Epidemiczna Im. Księcia Biskupa Adama Sapiechy
VI Powiatowy Oddział Katowicki - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski
W
Wiktor Gans
Wojenny Sędzia Śledczy Okręgu Wojskowego w Częstochowie
Wojskowe Więzienie Śledcze
Wojskowy Szpital Nr. 2 w Krakowie
Wydział dla spraw wojskowych na Śląsk
Wydział Plebiscytowy Górnego Śląska
Wydział wojskowy dla Śląska
Wydział Wojskowy dla Śląska - Oddział Piotrowice
X
XII Kompania