Józef Piłsudski Institute of America for Research in the Modern History of Poland, Inc.

Zasoby archiwalne Powstań Śląskich (1919-1921)

Strona głównaKatalogO zbiorachPowstania Śląskie

Katalog wg spisu inwentarza

Lp Jednostka Numer jednostki Lata Powstanie Szczegóły
1. Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, raporty 001 1919 - 1920 I Zobacz
2. [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, raporty i wykazy imienne powstańców] 002 1919 I Zobacz
3. [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, depesze i rozkazy] 003 1919 - 1920 I Zobacz
4. [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, papiery przychodzące, depesze] 004 1919 I Zobacz
5. [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, spisy imienne obozu w Oświęcimiu] 005 b.d. I Zobacz
6. [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, ewidencja obozu w Szczakowej] 006 1919 - 1920 I Zobacz
7. [Naczelne Dowództwo POW na śląsku, oddział szturmowy - lista ewidencyjna] 007 1919 I Zobacz
8. [listy kompanijne batalionu szturmowego I P.S.K.]] 008 1919 I Zobacz
9. [Milicja Górnośląska Dowództwo Oddziału w Jaworznie, lista odbioru ubrań dla oddziału karabinów maszynowych] 009 1919 I Zobacz
10. [Ewidencja Oddziału Sztabowego przy Głównym Dowództwie Milicji Górnośląskiej] 010 b.d. I Zobacz
11. [Życiorysy i listy biorących udział w powstaniu 1919 roku] 011 1919 I Zobacz
12. [Spisy oficerów i rozne wykazy powstańców] 012 1919 I Zobacz
13. [Karty personalne oficerów] 013 b.d. I Zobacz
14. [Książka ewidencyjna I kompanii, Oddzaił Pszczyński obozu Oświęcim] 014 1919 I Zobacz
15. [Książka ewidencyjna II Kompanii, Oddzaiał Pszczyński obozu Oświęcim] 015 1918 - 1919 I Zobacz
16. [Książka ewidencyjna III Kompanii, Oddziałn Pszczyński obozu Oświęcim] 016 1919 I Zobacz
17. [Książka ewidencyjna IV Kompanii, Oddział Pszcyński obozu Oświęcim] 017 b.d. I Zobacz
18. [Książka dokumentów podróży obozu Oświęcim] 018 b.d. I Zobacz
19. [Akta ewidencyjne] Kompania 10,5 p.p. 019 b.d. I Zobacz
20. [Raporty dzienne I O.P. Rybnicki, obóz Oświęcim] 020 1919 I Zobacz
21. [Raporty dzienne II O.P. Rybnicki, obóz Oświęcim] 021 1919 I Zobacz
22. [listy ewidencyjne II Oddział Rybnicki, obóz Oświęcim] 022 b.d. I Zobacz
23. [Spis ludzi którzy brali udział w powstaniu obóz Oświęcim] 023 1919 I Zobacz
24. Ksążka ewidencyjna VI Kompanii OPP obóz Oświęcim 024 1919 I Zobacz
25. Lista ewidencyjna I Oddziału Rybnickiego obozu Oświęcim 025 1919 I Zobacz
26. Lista zwolnionych lub komenderowanych obozu Oświęcim 026 1919 I Zobacz
27. Listy żołdowe na miesiąc listopad [i dekadę grudnia] 1919 r. 027 1919 I Zobacz
28. [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnickiego 028 1919 I Zobacz
29. [Listy ewidencyjne biorących udział w powstaniu, korespondencja i dokumenty różne] 029 1919 I Zobacz
30. Książka ewidencyjna obozu Szczakowa 030 b.d. I Zobacz
31. [Akta] ewidencyjne obozu Szczakowa 031 b.d. I Zobacz
32. [Akta ewidencyjne obozu Szczakowa] 032 1919 I Zobacz
33. Akta chorych obozu Szczakowa 033 1919 I Zobacz
34. Akta szpitalne obozu Szczakowa 034 1919 I Zobacz
35. [Listy ewidencyjne obozu Szczakowa i spisy rodzin otrzymujących wsparcie] 035 1919 I Zobacz
36. Książka ewidencyjna obozu Szczakowa 036 1919 I Zobacz
37. [Listy ewidencyjne obozu Szczakowa] 037 1919 I Zobacz
38. [Listy ewidencyjne obozu w Zawierciu] 038 1919 I Zobacz
39. [Listy] ewidencyjne obozu w Zawierciu 039 1919 I Zobacz
40. [Listy ewidencyjne obozu w Zawierciu] 040 1919 I Zobacz
41. [Listy ewidencyjne obozu w Zawierciu] 041 1919 I Zobacz
42. Listy ewidencyjne VI Oddział katowicki, obóz Jaworzno 042 1919 I Zobacz
43. Stare [listy] ewidencyjne oddziałów katowickich, obóz Jaworzno 043 b.d. I Zobacz
44. Stare [listy] ewidencyjne oddziałów katowickich, obóz Jaworzno 044 b.d. I Zobacz
45. [Spis imienny Sztabu baonu i kompanii I, kompanii II, kompanii IV, kompanii V, II baonu] 045 b.d. I Zobacz
46. [Dokumenty podróży wystawione przez POW] 046 1919-1920 I Zobacz
47. [Naczelne Dowództwo POW na Górnym śląsku - protokoły, korespondencja, legitymacje, przepustki i upoważnienia] 047 1920 II Zobacz
48. [Naczelne Dowództwo POW na Górnym śląsku - karty służbowe, dokumenty podróży, korespondencja] 048 1920 II Zobacz
49. [Naczelne Dowództwo POW na Górnym śląsku - korespondencja] 049 1920 II Zobacz
50. [Naczelne Dowództwo POW na Górnym śląsku - plisty imienne oficerów, podoficerów, druhów, lista chorych II Kompanii] 050 1920 II Zobacz
51. Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – listy oficerów, członków POW, różnych kompani i baonów, sprawozdania, rozkazy i korespondencja II pułku strzelców rybnickich 051 Zobacz
52. Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – lista ewidencyjna Oddziału Karabinów Maszynowych, książka dokumentów podróży obozu Zawiercie, książka urlopów 2 pułku strzelców bytomskich, księga urlopników 1 Komp. i lista chorych I Kompanii, 052 Zobacz
53. Karty ewidencyjne oficerów i podoficerów 056 Zobacz
54. Listy ewidencyjne żołnierzy, lista ewidencyjna funkcjonariuszy 057 Zobacz
55. Listy ewidencyjne – Pszczyna, Koźle, rocznik 1886 058 Zobacz
56. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1887 059 Zobacz
57. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1888 060 Zobacz
58. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1889 061 Zobacz
59. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1890 062 Zobacz
60. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1891 063 Zobacz
61. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1892 064 Zobacz
62. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1893 065 Zobacz
63. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1894 066 Zobacz
64. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1896 068 Zobacz
65. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1897 069 Zobacz
66. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1898 070 Zobacz
67. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1899 071 Zobacz
68. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1900 072 Zobacz
69. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1901 073 Zobacz
70. Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1902 i dalsze 074 Zobacz
71. Listy ewidencyjne – Gliwice, roczniki: 1871, 1872 075 Zobacz
72. Listy ewidencyjne – Koźle, rocznik 1888 076 Zobacz
73. Spis członków POW, miejscowości: Lipiny I kompania III baon, Chropaczów III kompania, Eintrachthuta, Świętochłowice, Bismarkhuta, Szarlociniec 081 Zobacz
74. Spisy ewidencyjne – różne, raporty 087 Zobacz
75. Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: wykaz funkcjonariuszy zatrudnionych w Wydz. Vb i oficerów Komisji Gospodarczej „Kun” 141 Zobacz
76. Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: kompania sztabowa – księga ewidencyjna 149 Zobacz
77. Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: imienne wykazy kompanii sztabowej 153 Zobacz
78. Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: imienne listy strat - spis rannych i poległych, księga chorych w szpitalu i księga odchodzących 154 Zobacz
79. Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: spisy oficerów, listy dyżuru oficerskiego 155 Zobacz
80. Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – wykaz oficerów i funkcji wydziału prawnego 156 Zobacz
81. Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Oddział Kierownictwa Transportów Wojskowych - wyciągi z ksiąg ewidencyjnych, listy imienne żołnierzy powiatu bytomskiego 157 Zobacz
82. Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Oddział Kierownictwa Transportów Wojskowych: wojskowe arkusze ewidencyjne 159 Zobacz
83. Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Intendentura: ewidencja służby gospodarczej 164 Zobacz
84. Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Intendentura: ewidencja Komisji Gospodarczej Powstania 165 Zobacz
85. Szef Sanitarny: imienny spis lekarzy, medyków, aptekarzy i sióstr Czerwonego Krzyża 180 Zobacz
86. Szef Sanitarny: pluton sanitarny- ewidencja 181 Zobacz
87. Szef Sanitarny: czołówka sanitarna nr 1 i 2- ewidencja 182 Zobacz
88. Szef Sanitarny: kolumna sanitarna nr 2 i 5- ewidencja 183 Zobacz
89. Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 14 pp (Wodzisławski) i 15 pp (Raciborski) 184 Zobacz
90. Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 4 pp Gajdzika (III baon) i 1 pp wojsk powstańczych 185 Zobacz
91. Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy II Brygady Żandarmerii Polowej, 1 baonu bytomskiego i Punktu Zbornego w Małej Dąbrówce 186 Zobacz
92. Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 7 pułku Batorego, 7 pp Gliwickiego 187 Zobacz
93. Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 2 pułku Kościuszki (I i II baon), 2 pułki Żorskiego, 2 pułku I baonu szturmowego 188 Zobacz
94. Szef Sanitarny: ewidencja lekarzy i medyków Grupy Wschód 191 Zobacz
95. Szef Sanitarny: ewidencja lekarzy i medyków Grupy Południe 193 Zobacz
96. Szef Kolejnictwa: wykaz pracowników szefostwa kolejnictwa i podległych oddziałów 196 Zobacz
97. Szef Łączności: ewidencja telegrafistów 200 Zobacz
98. Szef Łączności: Pluton Radiotelegraficzny nr 5- ewidencja 201 Zobacz
99. Szef Łączności: Pluton Radiotelegraficzny nr 8- ewidencja 202 Zobacz
100. Szef Łączności: ewidencja telefonistek i urzędniczek wojskowych 203 Zobacz
101. Wykaz zwolnionych oficerów 229 Zobacz
102. Urzędnicy cywilni 230 Zobacz
103. Przekazy szeregowych i komendantów 232 Zobacz
104. Wykazy przydzielonych oficerów 234 Zobacz
105. Listy oficerów grupy oblężniczej Rysia 236 Zobacz
106. Spis ludzi lotnej kompanii szturmowej 240 Zobacz
107. Lista ludzi, którzy otrzymali przepustki 241 Zobacz
108. Ewidencja ludzi kompanii sztabowej przydzielonych do stacji Zbornej 244 Zobacz
109. Wykaz ewidencyjny kadry artylerii 246 Zobacz
110. Ewidencja plutonu telegraficznego I Dywizji G.Ś. 248 Zobacz
111. Ewidencja oficerów łączności I Dywizji G.Ś. 249 Zobacz
112. Szef Łączności- różna ewidencja 251 Zobacz
113. Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności XII pułku 253 Zobacz
114. Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności IV pułku 254 Zobacz
115. Szef Łączności- ewidencja plutonu telefonicznego XI p.p. (I i II baon) 255 Zobacz
116. Szef Łączności- ewidencja plutonu radiotelegraficznego nr 11 256 Zobacz
117. Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności 2 p.p. Cymsa 257 Zobacz
118. Szef Łączności- ewidencja plutonu łączności 1 PWP 258 Zobacz
119. Szef Łączności- ewidencja kompanii telegraficznej 259 Zobacz
120. Szef Łączności- ewidencja plutonu pocztowgo łączności w Zabrzu 260 Zobacz
121. Szef Łączności- spis imienny 16 p.p. 261 Zobacz
122. Szef Łączności- spis telefonistów VII pułku Mastalarzaj 263 Zobacz
123. Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności VI pułku 264 Zobacz
124. Szef Łączności- ewidencja plutonu budowlano- telegraficznego 265 Zobacz
125. Lista ewidencyjna plutonu telefonicznego, baon VI, p. V 268 Zobacz
126. Ewidencja sił wojskowych i cywilnych pełniących słuzbę na pocztach w powiecie lublinieckim 269 Zobacz
127. Ewidencja oficerów i pełniących funkcje oficerskie 270 Zobacz
128. Wykazy oficerów, chorążych i podchorążych 271 Zobacz
129. Wyciągi ewidencyjne z Dowództwa Jazdy 273 Zobacz
130. Spis ludzi kompanii szturmowej cyklistów 274 Zobacz
131. Ewidencja plutonu telefonicznego II baonu i telegraficznego podgrupy III 275 Zobacz
132. Ewidencja Taboru A i B 276 Zobacz
133. Ewidencja kompanii sztabowej podgrupy III 278 Zobacz
134. Ewidencja czołówki prowiantowej podgrupy III 279 Zobacz
135. Ewidencja kompanii sztabowej w Tworogu 280 Zobacz
136. Ksiega izby chorych oddziału sztabowego 286 Zobacz
137. Wykazy imienne telefonistów 288 Zobacz
138. Wnioski nominacyjne, ewidencja, książki zwolnień oddziału V a 290 Zobacz
139. Spis oficerów i chorążych dowództwa 294 Zobacz
140. Lista ewidencyjna kompani telegraficznej 299 Zobacz
141. Ewidencja zwolnionych szeregowych, wykazy II Baonu Strzelców Śląskich 302 Zobacz
142. Spisy szeregowych sztabu Stacji Zbornej 1 p.Strzelców Górnośląskich 360 Zobacz

© 2022 Józef Piłsudski Institute of America, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222. Realizacja: 3W Serwisy Inf.