Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Teczka 701-008-012

KolekcjaArchiwa Powstań Śląskich
Tytuł teczki[Spisy oficerów i różne wykazy powstańców]
Daty1919 - 1919

Wyszukaj w teczce

Osoba:
Miejsce:
Typ:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701-008-012

Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 Spis imienny osób pełniących funkcję oficerów 1 1
2 Karta zaprowiantowania dla kaprala odchodzącego do Milicji Górnośląskiej w Oświęcimiu oraz poświadczenie jej odbioru, karta umundurowania 2 3
3 Karta zaprowiantowania 5 6
4 Bilet wojskowy na jednorazowy przejazd 7 7
5 Dokument podróży 8 9
6 Karta służbowa 10 10
7 Karta służbowa 11 11
8 Lista imienna żołnierzy 12 12
9 Do Milicji Górnoślaskiej w Szczakowej 13 13
10 Dokument podróży 14 15
11 Karta zaprowiantowania 16 17
12 Do Komisariatu Rad Ludowych na Śląsk w Sosnowcu 18 18
13 Uwierzytelnienie 19 19
14 Karta służbowa 20 20
15 Dokument podróży oraz karta zaprowiantowania i umudurowania 22 26
16 Wykaz podróży 27 27
17 Karta mundurowa 29 30
18 Karta zaprowiantowania 31 32
19 Dokument podróży 33 34
20 Karta służbowa 35 35
21 Karta zaprowiantowania 37 38
22 Dokument podróży 39 40
23 Lista imienna żołnierzy 41 41
24 Dokument podróży 42 43
25 Karta umundurowania 44 44
26 Karta zaprowiantowania i poświadczenie jej odbioru 46 46
27 Karta zaprowiantowania 47 48
28 Dokument podróży 49 50
29 Karta mundurowa 51 52
30 Karta zaprowiantowania 53 54
31 Dokument podróży 57 58
32 Karta umundurowania 60 60
33 Karta zaprowiantowania i potwierdzenie jej odbioru 61 61
34 Dokument podróży 62 63
35 Karta zaprowiantowania 64 65
36 Karta mundurowa 66 67
37 Dokument podróży 68 69
38 Bilet wojskowy 70 70
39 Karta zaopatrzenia 71 72
40 Lista imienna żołnierzy 73 73
41 Karta mundurowa 74 75
42 Karta mudnurowa 76 77
43 Karta zaprowiantowania 78 79
44 Karta zaprowiantowania 80 81
45 Karta zaprowiantowania 82 83
46 Karta zaprowiantowania 84 85
47 Do Głównego Dowództwa Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu 86 86
48 Do Szpitala Załogi w Bielsku 87 87
49 Poświadczenie 89 89
50 Karta zaopatrzenia 90 91
51 Karta zaprowiantowania 92 93
52 Karta służbowa 94 94
53 Karta służbowa 96 96
54 Dokument podróży 97 98
55 Dokument podróży 99 100
56 Do komendanta obozu w Szczakowej 101 101
57 Karta służbowa 102 102
58 Dokument podróży 104 105
59 Karta służbowa 106 106
60 Karta zaprowiantowania 108 109
61 Karta mundurowa 110 111
62 Karta mundurowa 112 113
63 Karta służbowa 115 115