Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Teczka 701-008-159

KolekcjaArchiwa Powstań Śląskich
Tytuł teczkiNaczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Oddział Kierownictwa Transportów Wojskowych: wojskowe arkusze ewidencyjne

Wyszukaj w teczce

Osoba:
Miejsce:
Typ:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701-008-159

Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 Wojskowe arkusze ewidencyjne 0 0