Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Teczka 701-008-020

KolekcjaArchiwa Powstań Śląskich
Tytuł teczki[Raporty dzienne I O.P. Rybnicki, obóz Oświęcim]
Daty1919 - 1919

Wyszukaj w teczce

Osoba:
Miejsce:
Typ:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701-008-020

Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 Lista zaległego żołdu od dnia powstania - II Kompania 1 2
2 Lista osób wyjeżdżających na Górny Śląsk 3 4
3 Raport do dowództwa obozu Oświęcim 5 5
4 Do dowództwa obozu 6 6
5 Karta służbowa do dowództwa obozu 7 7
6 Do dowództwa obozu Oświęcim 8 8
7 Do [drucha] inspekcyjnego 9 9
8 Do p.Kleinerta 10 10
9 Raport patrolu z Rajska 11 11
10 Do dowództwa obozu 13 13
11 Spis ludzi zgłaszających się na kurs podoficerski 14 14
12 Zgłoszenie na wyższy kurs pocztowy 16 16
13 Spis ludzi na kurs pocztowy 17 17
14 Spis ludzi na kurs policji 19 19
15 Spis ludzi na kolejarzy 23 23
16 Spis ludzi na kurs cła 25 25
17 Spis ludzi którzy zgłosili się na Górny Śląsk 27 27
18 "Legitymacja" 28 28
19 Spis osób które zgłosiły się na Górny Śląsk 29 29
20 Raport służbowy 30 30
21 Do dowództwa obozu 31 31
22 Spis zmian personalnych I kompania 32 32
23 Spis zmian 33 33
24 Do dowództwa obozu 34 34
25 Karta służbowa 35 35
26 Spis druchów I kompanii I oddziału, którzy nie byli w organizacji lub powstaniu 36 36
27 Spis ludzi, którzy w powstaniu udziału nie brali i przed powstaniem do organizacji P.O.W. nie należeli 37 37
28 Spis ludzi, którzy nie brali udziału w powstaniu - III Kompania, I Oddział Rybnicki 38 39
29 Spis ludzi, którzy przed powstaniem w organizacji P.O.W. nie byli - III Kompania, I Oddział Rybnicki 40 41
30 Raport III Kompania 42 42
31 Raport służbowy 43 43
32 Karta służbowa 44 44
33 Raport do dowództwa obozu 45 45
34 Raport do dowództwa obozu 46 46
35 Karta służbowa - spis osób nie należących do powiatu rybnickiego 47 48
36 Do dowództwa obozu, I Oddział 49 49
37 Spis ludzi, którzy chcą pieszo zdążyć do Krakowa na uroczystości [Kościuszkiego] 50 50
38 Karta służbowa 51 51
39 Karta służbowa 52 52
40 Karta służbowa 53 53
41 Karta służbowa do dowództwa obozu 54 54
42 Do dowództwa obozu 55 55
43 Poświadczenie 56 56
44 Do dowództwa obozu 57 57
45 Karta zwolnienia 58 58
46 Lista żołnierzy powiatu Zabrze 59 59
47 Raport do dowództwa obozu 60 60
48 Do dowództwa obozu 61 61
49 Do dowództwa obozu 62 62
50 Do dowództwa Oddziału Rybnickiego 63 63
51 Notatka 64 64
52 Raport 65 65
53 Spis ludzi nie należących do oddziału Rybnickiego 67 69