Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Teczka 701-008-029

KolekcjaArchiwa Powstań Śląskich
Tytuł teczki[Listy ewidencyjne biorących udział w powstaniu, korespondencja i dokumenty różne]
Daty1919 - 1919

Wyszukaj w teczce

Osoba:
Miejsce:
Typ:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701-008-029

Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 Lista 2 2
2 Lista 3 3
3 Lista imienna Górnoślązaków, którzy brali udział w powstaniu w związku z rozkazem z dnia 6 października. 5 8
4 Spis druchów biorących udział w powstaniu z bronią w ręku - II Kompania Oddział Pszczyński. 10 11
5 Lista - III Kompania 13 14
6 Kompania IV a 17 23
7 Kompania robotnicza 25 26
8 Lista druhów, którzy brali czynny udział w powstaniu - III Kompania O.P.P. 27 28
9 Do Głównego Dowódcy M.G.Śl. Pana Zgrzebnioka Alf. 29 29
10 Do Szefa Sztabu p. Postracha 31 31
11 Dokument podróży 32 33
12 Karta służbowa 34 34
13 Karta służbowa - do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa w Sosnowcu 35 35
14 Karta służbowa 36 36
15 Do Dowództwa Głównego M.G.Śl. w Sosnowcu z prośbą o rozstrzygnięcie sprawy. 37 37
16 Do Sztabu Głównego Dowództwa P.O.W. na Górnym Śląsku 38 38
17 Karta służbowa do Sztabu P.O.W. Górnego Śląska w Sosnowcu 39 39
18 Do P.O.W. Śląsk w Sosnowcu 40 41
19 Poświadczenie 42 42
20 Dokument - list "Z jakich powodów nie przybyłem do Sosnowca". 43 46
21 Uchwalenia na zebraniu komendantów powiatowych i miejscowych P.O.W. na Śląsku 47 48
22 Do Głównego Dowództwa P.O.W. na Śląsku w Sosnowcu 49 49
23 Do Polskiej Organizacji Wojskowej Śląska Górnego 50 50
24 Poszukiwania męża 51 51
25 U syna powstańca 52 52
26 Karta służbowa 53 53
27 Zaświadczenie 54 54
28 Do Głównego Dowództwa P.O.W. na Śląsku w Sosnowcu 55 55
29 Karta służbowa - do Dowództwa P.O.W. w Sosnowcu 56 56
30 Meldunek 57 57
31 Raport 58 58
32 Dokument podróży 59 60
33 Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu, Koszary Traugutta 61 61
34 Protokół z aktu wręczenia sztandaru przesłanego przez Generała Hallera dla Górnośląskich Oddziałów Powstańczych 62 62
35 Do Głównej Komendy P.O.W. Górnego Śląska 63 63
36 Karta służbowa 64 64
37 Lista funkcjonariuszy żandarmerii polowej 65 65
38 Do Komitetu Wykonawczego P.O.W. Górnego Śląska 66 66
39 Do Komitetu Wykonawczego P.O.W. 67 67