Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Teczka 701-008-003

KolekcjaArchiwa Powstań Śląskich
Tytuł teczki[Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, depesze i rozkazy]
Daty1919 - 1920

Wyszukaj w teczce

Osoba:
Miejsce:
Typ:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701-008-003

Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 Depesza 2 2
2 Telegram - z Krakowa do Milicji Górnośląskiej Główne Dowództwo w Sosnowcu 3 3
3 Telegram - z Warszawy do Milicji Górnośląskiej Główne Dowództwo w Sosnowcu 4 4
4 Telegram - z Krakowa do Milicji Górnośląskiej Dowództwo Główne w Sosnowcu 5 5
5 Telegram - z Krakowa do Dowództwa Głównego Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu 7 7
6 Telegram - z Warszawy do Dowództwa Głównego Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu 8 8
7 Telegram - z Oświęcimia do Dowództwa Głównego Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu 9 9
8 Telegram - z Krakowa do Dowództwa Głównego Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu 11 11
9 Telegram - ze Skierniewic do 7 dywizji piechoty, sekcja transportowa 12 12
10 Telegram - z Krakowa do grupy pułkownika Żymirskiego, Sosnowiec 14 14
11 Telegram - ze sztabu generała Hallera do pułkownika Żymirskiego 15 15
12 Telegram - z Krakowa, sztabu generała Hallera 16 16
13 Telegram - z Krakowa do pułkownika Żymirskiego, Sosnowiec 17 17
14 Telegram (odpis) 18 18
15 Telegram - ze sztabu gen. Hallera do pułk.Żymirskiego 19 19
16 Lista pytań - prośba Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komisariacie Plebiscytowym na Górny Śląsk do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu 20 21
17 Rozkaz nr. 3 22 22
18 Życiorys - Karol Zuffler 24 24
19 25 25
20 'Karne' 26 26
21 27 28
22 29 29
23 [Życiorys] - J. Wieczorek 30 30
24 Rozkaz z Ministerstwa Spraw Wojskowych - do obozu koncentracyjnego w Sosnowcu 31 32
25 Rozkaz nr.2 33 34
26 Rozkaz nr.1 35 35