Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Teczka 701-008-035

KolekcjaArchiwa Powstań Śląskich
Tytuł teczki[Listy ewidencyjne obozu Szczakowa i spisy rodzin otrzymujących wsparcie]
Daty1919 - 1919

Wyszukaj w teczce

Osoba:
Miejsce:
Typ:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701-008-035

Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 Lista ewidencyjna oficerów i podoficerów armii regularnej i podoficerów górnośląskich 2 2
2 Lista ewidencyjna oficerów i podoficerów armii regularnej oraz podoficerów górnośląskich 3 4
3 Lista ewidencyjna oficerów i podoficerów armii regularnej i górnośląskiej 5 6
4 Lista ewidencyjna 8 15
5 Spis podoficerów armii polskiej 16 16
6 Lista ewidencyjna - I Kompania I Baon II Pułk Strzelców Bytomskich 19 30
7 Lista ewidencyjna - III Kompania II Pułk Strzelców Bytomskich 32 49
8 Spis imienny druhów, którzy brali udział w powstaniu z bronią w ręku. 50 61
9 Spis imienny osób, które brały udział w walkach - II Bytomski Oddział Powiatowy I, II, III Kompania 62 66
10 Spis imienny osób, które brały udział w walkach - III Bytomski Oddział Powiatowy I Kompania 67 72
11 Spis imienny osób, które brały udział w walkach - I Oddział Powiat Tarnogórski I Kompania 73 80
12 Spis Górnoślązaków dla uregulowania zasiłków z Szombierk i Bobrka. 81 86
13 Spis rodzin uchodźców z Górnego Śląska dla powiększenia zasiłków - II Kompania I B.O.B. 87 98
14 Spis druhów, którzy utrzymywali żony lub rodziny przed lub w czasie wojny. 99 102
15 Lista imienna żon i rodziców 103 104
16 Lista żonatych i wspierających rodziny - II Kompania III Oddział 105 106
17 Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska. 107 109
18 Spis ewidencyjny Górnoślązaków z Kompanii Tarnogórskiej. 111 116
19 Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska 117 119
20 Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska 121 122
21 Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska 125 127
22 Lista ewidencyjna - II Pułk Strzelców Bytomskich II Baon VI Kompania 129 132
23 Spis imienny. 133 133
24 Spis - X Kompania 135 137
25 Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska. 138 139
26 Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska. 140 141
27 Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska. 144 147
28 Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska. 148 150
29 Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska. 152 152
30 Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górngego Śląska. 154 155
31 Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska. 156 157
32 Lista rodzin, które otrzymają posiłki. 162 163
33 Lista rzeczy - zapotrzebowanie m.in.: płaszcze, spodnie, buty, kołdry. 164 164
34 Lista nieumundurowanych - I Kompania 165 165
35 Lista ewidencyjna. 166 178
36 Ewidencja przydzielonych druhów. 179 179
37 Lista ewidencyjna 180 180
38 Lista ewidencyjna - IV Kompania II Oddział Powiat Bytomski 182 189
39 Lista ewidencyjna - VI Kompania II Baon II Pułk Strzelców Bytomskich 191 205
40 Lista ewidencyjna. 206 215
41 Wyciąg z ewidencji ludzi odkomendorowanych do Milicji Górnośląskiej. 217 218
42 Lista ewidencyjna. 220 223
43 Lista ewidencyjna. 225 232
44 Lista ewidencyjna. 234 243
45 Lista ewidencyjna - I Pluton III Kompania 244 252
46 Lista ewidencyjna - II Pułk Strzelców Bytomskich VII Kompania 254 259
47 Spis ludzi, którzy chcą brać udział w kursach. 260 274
48 Spis imienny - I Kompania I Baon 276 279
49 Spis imienny - II Kompania I Baon 280 283
50 Spis imienny - III Kompania I Baon 284 287
51 Spis imienny - IV Kompania I Baon 288 290
52 Księga ewidencyjna 292 306
53 Księga ewidencyjna 307 324
54 Księga ewidencyjna 325 338
55 Imienny spis druhów nadajacych się do szkoły instruktorskiej. 340 342
56 Spis druhów, którzy się zgłosili na kurs do Poznania z oddziału tarnogórskiego. 343 343
57 Karta służbowa 344 344