Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Teczka 701-008-047

KolekcjaArchiwa Powstań Śląskich
Tytuł teczki[Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku - protokoły, korespondencja, legitymacje, przepustki i upoważnienia]
Daty1920 - 1920

Wyszukaj w teczce

Osoba:
Miejsce:
Typ:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701-008-047

Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 Dokument do Antoniego Olbromskiego. 1 1
2 Dokument do M.S. Wojsk. II Odział Wydział Plebiscytowy 2 2
3 Dokument do Ekspozytury na Górnym Śląsku 3 3
4 Wydział Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu 4 4
5 Przepustka 5 6
6 Legitymacja 7 7
7 Zaświadczenie 8 8
8 Karta służbowa. 9 9
9 Karta służbowa 10 10
10 Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego 12 12
11 Karta służbowa 14 14
12 Legitymacja 16 16
13 Do Naczelnej Komendy Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku 17 17
14 Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego 18 18
15 Dokument - Bronisław Anioł 19 19
16 Poświadczenie 20 20
17 Przepustka 21 21
18 Legitymacja 22 22
19 Legitymacja 23 23
20 Do Dowództwa Dworca Wiedeńskiego w Sosnowcu - Tajne. 24 24
21 Do Dowództwa Kierownictwa Transportów Wojskowych - Tajne. 26 26
22 Do pana porucznika Hirszlera 27 27
23 Zaświadczenie 28 28
24 Karta Służbowa 29 29
25 Zaświadczenie 30 30
26 Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu 31 31
27 Kwit 32 32
28 Upoważnienie - do Posterunku Państwowej Policji w Jaworznie 33 33
29 Zaświadczenie 34 34
30 Legitymacja 35 35
31 Pokwitowanie 36 36
32 Do Szpitala Wojskowego 37 37
33 Do Dowództwa Kadry 167 Pułku Bytomskiego 38 38
34 Notatka 40 40
35 Notatka 41 41
36 Notatka 42 42
37 Do Obozu Koncentracyjnego 43 43
38 Upoważnienie 44 44
39 Do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk 45 45
40 Karta służbowa 46 46
41 Karta służbowa 47 47
42 Przepustka - Do Władz Granicznych na moście Szopienickim 48 48
43 Do komendanta koszar "Traugutta" 49 50
44 Do E.O.I. w Częstochowie 51 51
45 Rozkaz jazdy. 52 52
46 Rozkaz jazdy 53 53
47 Rozkaz jazdy 54 54
48 Legitymacja 55 55
49 Zaświadczenie 56 56
50 Zaświadczenie 57 57
51 Legitymacja 58 58
52 Legitymacja 59 59
53 Dokument 60 60
54 Do Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Wydział Plebiscytowy 61 61
55 Legitymacja 62 62
56 Legitymacja 63 63
57 Legitymacja 64 64
58 Karta służbowa 65 65
59 Legitymacja 66 66
60 Karta służbowa 67 67
61 Karta służbowa 68 68
62 Stan służby. 69 69
63 Legitymacja 70 70
64 Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego na Górny Śląsk 71 71
65 Karta służbowa 72 72
66 Do Dowództwa Garnizonu W.P. w Będzinie - tajne. 73 73
67 Do Oficera Placu 74 74
68 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie - tajne. 75 75
69 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie - tajne. 76 76
70 Legitymacja 77 77
71 Legitymacja 78 78
72 Do Biura Plebiscytowego Oddz. II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 79 79
73 Legitymacja 80 80
74 Karta służbowa 81 81
75 Do Porucznika Kosińskiego 82 82
76 Zaświadczenie 83 83
77 Do Obozu Koncentracyjnego 84 84
78 Stan służby 85 85
79 Legitymacja 86 86
80 Karta służbowa 87 87
81 Legitymacja 88 88
82 Legitymacja 89 89
83 Protokól 90 90
84 Zaświadczenie 91 91
85 Zaświadczenie 92 92
86 Legitymacja 93 93
87 Zaświadczenie 94 94
88 Stan służby 95 95
89 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 96 96
90 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 97 97
91 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 98 98
92 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 99 99
93 Do Biura Paszportowego I Granicznego przy Starostwie Będzińskim 100 100
94 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 101 101
95 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 102 102
96 Do Dowództwa Obozu w Sosnowcu 103 103
97 Karta Służbowa 104 104
98 Stan służbowy 105 105
99 Legitymacja 106 106
100 Do Oficera Placu w Sosnowcu 107 107
101 Karta Służbowa 108 108
102 Karta Służbowa 109 109
103 Karta Służbowa 110 110
104 Karta Służbowa 111 111
105 Karta Służbowa 112 112
106 Karta Służbowa 113 113
107 Karta Służbowa 114 114
108 Legitymacja 115 115
109 Legitymacja 116 116
110 Karta Zwolnienia 117 117
111 Karta Zwolnienia 118 118
112 Karta Służbowa 119 119
113 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 120 120
114 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 121 121
115 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 122 122
116 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 123 123
117 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 124 124
118 Karta Służbowa 125 125
119 Karta Służbowa 126 126
120 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 127 127
121 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 128 128
122 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 129 129
123 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 130 130
124 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 131 131
125 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 132 132
126 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 133 133
127 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 134 134
128 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 135 135
129 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 136 136
130 Dokument 137 137
131 Do Ekspozytury P.O.W. na Górnym Śląsku w Sosnowcu 139 139
132 Przepustka Graniczna 140 140
133 Karta Służbowa 141 141
134 Do Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu 142 142
135 Do Sekcji Plebiscytowej Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie 143 143
136 Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. w Sosnowcu 144 144
137 Do Ekspozytury P.O.W. 145 145
138 Karta Służbowa 146 146
139 Poświadczenie 147 147
140 Do Ekspozytury na Górny Śląsk w Sosnowcu 148 148
141 Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk 149 149
142 Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk w Sosnowcu 150 150
143 Prośba - do policji w [Bobrownikach] 151 151
144 Karta Służbowa 152 152
145 Karta Służbowa 153 153
146 Zawiadomienie 154 154
147 Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górnym Śląsku 155 155
148 Do Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie 156 156
149 Do Ekspozytury Dowództwa P.O.W. 157 157
150 Zaświadczenie 158 158
151 Zaświadczenie 159 159
152 Legitymacja 160 160
153 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 161 161
154 Zaświadczenie 162 162
155 Karta Służbowa 163 163
156 Przepustka Graniczna 164 164
157 Karta Służbowa 165 165
158 Karta Służbowa 166 166
159 Do P.O.W. na Górnym Śląsku w Sosnowcu 167 167
160 Do Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk 168 168
161 Przepustka Graniczna 169 169
162 Karta Służbowa 170 170
163 Legitymacja 171 171
164 Do E.O.I. w Sosnowcu 172 172
165 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 173 173
166 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 174 174
167 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 175 175
168 Do E.O.I. w Sosnowcu 176 176
169 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 177 177
170 Do Biura Paszportowego przy Starostwie Będzińskim 178 178
171 Do Wydziału Plebiscytowego Górnego Śląska Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie/ Do Dowództwa Dworca Wiedeńskiego w Sosnowcu 179 179
172 Do Oddziału II Ministerstwa Spraw Wojskowych Wydział Plebiscytowy Górnego Śląska w Warszawie 180 180
173 Do p. Kosińskiego 181 181
174 Do Ekspozytury na Górny Śląsk 182 182
175 Rozkaz 183 183
176 Do Kosińskiego 184 184
177 Do Wojennego Sędziego Śledczego Okręgu Wojskowego w Częstochowie 185 185
178 186 186
179 Do Sądu Wojskowego Okręgu Generalnego w Poznaniu 187 187
180 Do Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk - Ekspozytura Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w Sosnowcu 188 189
181 Lista oficerów -propozycja do stopnia kapitana oraz podporucznika żandarmerii 190 191
182 Spis 192 193
183 List 194 195
184 Pokwitowanie odbioru 196 197
185 Polski Komisariat Plebiscytowy Wydział Prawny w Bytomiu 198 199
186 Polski Komisariat Plebiscytowy na ręce p.Grzegorzyka 200 201
187 Do Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu 202 202
188 Poświadczenie 203 203
189 Do Intendentury Dowództwa Okręgu Generalnego w Kielcach 204 204
190 Do p.Pułkownika 205 205
191 Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. w Sosnowcu 206 206
192 Do podporucznika Wolniewicza 207 207
193 Do Komendy Miasta i Placu 208 208
194 Depesza 209 209
195 Do Ekspozytury P.O.W. w Sosnowcu 211 211
196 Do Ekspozytury na Górny Śląsk 212 212
197 Do Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu 214 214
198 Pokwitowanie 215 215
199 Do Ekspozytury O.I. w Sosnowcu 216 217
200 Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk w Sosnowcu 218 219
201 Do Posterunku Żandarmerii Wojskowej w Sosnowcu 220 220
202 Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu 221 221
203 Do Posterunku Żandarmerii Wojskowej w Sosnowcu 222 222
204 Karta Służbowa 223 223
205 Do Ekspozytury O.I. w Sosnowcu 224 225
206 Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk 226 226
207 Karta Służbowa 227 227
208 Do Oficera Placu Miasta Sosnowiec 228 228
209 Do Oficera Placu Miasta Sosnowca 229 229
210 Do Oficera Placu Miasta Sosnowca 230 230
211 Karta Służbowa 231 231
212 Oświadczenie 232 232
213 Do podporucznika Kosińskiego 233 233
214 Do Ekspozytury Komendy Naczelnej P.O.W. na Śląsku 234 234
215 Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. w Sosnowcu/Karta Służbowa 235 235
216 Do Naczelnego Dowództwa - Poznań 236 236
217 Do Oficera Wywiadowczego Odcinka 1 w Częstochowie 237 237
218 Do Ekspozytura Oddziału II Naczelnego Dowództwa 238 238
219 Do Intendentury Okregu Generalnego Poznań 239 239
220 Do Komisji Gospodarczej Oddział Sztabu D.O. Gen. 240 240
221 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 241 241
222 Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim 242 242
223 "Stanisław Zajączkowski" 243 243
224 "Wacław Byszewski" 244 244