Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Teczka 701-008-049

KolekcjaArchiwa Powstań Śląskich
Tytuł teczki[Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku - korespondencja]
Daty1920 - 1920

Wyszukaj w teczce

Osoba:
Miejsce:
Typ:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701-008-049

Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 Przepustka 0 0
2 Informacje dotyczące dodatków 1 2
3 Karta Służbowa 3 3
4 Do Biura Granicznego przy Starostwie Będzińskim 4 4
5 Karta Służbowa 5 5
6 Zaświadczenie 6 6
7 Karta Służbowa 7 7
8 Karta Służbowa 8 8
9 Karta Służbowa 9 9
10 Karta Służbowa 10 10
11 Zaświadczenie 11 11
12 Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego 12 12
13 Karta Służbowa 13 13
14 Do pana Kosińskiego w Sosnowcu 14 14
15 Do p.Fojkis 15 15
16 Do Polskiego Komitetu Plebiscytowego 16 16
17 Do Polskiego Komitetu Plebiscytowego 17 17
18 Do p. Zgrzebnioka 18 18
19 Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu 19 20
20 Karta Służbowa 21 21
21 Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego w Sosnowcu 22 22
22 Zaświadczenie 23 23
23 Karta Służbowa 24 24
24 Zwolnienie 25 25
25 Karta Służbowa 26 26
26 Karta Służbowa 27 27
27 Do Kierownika Kooperatywy przy b. wydziale plebiscytowym w Sosnowcu 28 28
28 Karta Służbowa 29 29
29 Karta Służbowa 30 30
30 Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej 31 31
31 Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu 32 32
32 Karta Służbowa 33 33
33 Upoważnienie 34 34
34 Do Wydziału Plebiscytowego Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie 35 35
35 Stan Sużbowy 36 36
36 Karta Służbowa 37 37
37 Zaświadzczenie 38 38
38 Prośba o wystawienie legitymacji 39 39
39 Karta Służbowa 40 40
40 Prośba o ułatwienie wyjazdu 41 41
41 Zaświadczenie 43 43
42 Karta Służbowa 44 44
43 Dokument do p.Fojkisa 45 45
44 Do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej Obóz Koncentracyjny w Sosnowcu 46 46
45 Karta Służbowa 47 47
46 Przepustka 48 48
47 Karta Służbowa 49 49
48 Karta Służbowa 50 50
49 Karta Służbowa 51 51
50 Do Ekspozytury w Sosnowcu 52 52
51 Do Sekcji Plebiscytowej Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie 53 53
52 Do Ekspozytury Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk w Sosnowcu 54 54
53 Do Wydziału II Sztabu D.O.G. LWOW. 55 55
54 Zaświadczenie 56 56
55 Karta Służbowa 57 57
56 Zaświadczenie 58 58
57 Do Sekcji Plebiscytowej Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie 59 59
58 Do Ekspozytury na Górny Śląsk w Sosnowcu 60 60
59 Do doktora Nowaka 61 61
60 Do p.dr. Wilimowskiego w Bytomiu 62 62
61 Do Wydziału II Sztabu D.O.G. Kielce 63 63
62 Zaświadczenie 64 64
63 Karta Służbowa 65 65
64 Karta Służbowa 66 66
65 Karta Służbowa 67 67
66 Zaświadczenie 68 68
67 Karta Służbowa 69 69
68 Karta Służbowa 70 70
69 Karta Służbowa 71 71
70 Karta Służbowa 72 72
71 Do Ekspozytury Granicznej Stacji Kolejowej w Sosnowcu 73 73
72 Do p.Kosińskiego 75 75
73 Dokument 76 76
74 Karta Służbowa 77 77
75 Do władz cywilnych i wojskowych w Herbach 78 78
76 Do Dowództwa obozu Koncentracyjnego 79 79
77 Karta Służbowa 80 80
78 Do Biura Granicznego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie 81 81
79 Do Biura Paszportowego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie 82 82
80 Do Biura Granicznego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie 83 83
81 Do Biura Paszportowego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie 84 84
82 Zaświadczenie 85 85
83 Karta Służbowa 86 86
84 Legitymacja 87 87
85 Do władz wojskowych i cywilnych w Praszce 88 88
86 Legitymacja 89 89
87 Prośba o wypisanie legitymacji. 90 90
88 Upoważnienie 91 91
89 Karta Służbowa 92 92
90 Do Biura Granicznego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie 93 93
91 Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego 94 94
92 Przepustka 95 95
93 Przepustka 97 97
94 Przepustka 98 98
95 Przepustka 99 99
96 Dokument 100 100
97 Legitymacja 102 102
98 Przepustka 103 103
99 Legitymacja 104 104
100 Do P.K.U. we Lwowie 105 105
101 Karta Służbowa 106 106
102 Przepustka 107 107
103 Do Dowództwa Miasta W.P. w Dziedzicach 108 108
104 Do Dowództw Miasta W.P. w Oświęcimiu 109 109
105 Do Dowództwa Miasta W.P. w Częstochowie 110 110
106 Do Dowództwa Miasta W.P. w Praszce 111 111
107 Zaświadczenie 112 112
108 Dokument - Sylwester Księżyk 113 113