Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Teczka 701-008-051

KolekcjaArchiwa Powstań Śląskich
Tytuł teczkiNaczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – listy oficerów, członków POW, różnych kompani i baonów, sprawozdania, rozkazy i korespondencja II pułku strzelców rybnickich

Wyszukaj w teczce

Osoba:
Miejsce:
Typ:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701-008-051

Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 Lista pseudonimów 1 3
2 Apel/odezwa 4 5
3 Protokół 6 6
4 List - podanie 7 8
5 Protokół 9 9
6 Raport 10 11
7 Sprawozdanie z XII Kompanii 12 15
8 Spis osób, które wyjechały za granicę 16 16
9 List-dokument: "Panie Komendancie" 17 17
10 Wykaz X Kompanii 18 21
11 Spis - III Baon, II Pułk Strzelców Rybnickich 22 23
12 Spis szeregowców XI Kompania 24 25
13 Raport III Batalion 26 27
14 Spis członków P.O.W. [uszkodowanych] przez Szwabów 28 28
15 Spis oficerów II Pułku Strzelców Rybnickich 29 29
16 Raport III Batalion 30 32
17 Spis członków P.O.W. uszkodowanych przez Szwabów 33 33
18 Raport - III Baon oraz przeciwnik 34 35
19 List: "Panie Komendancie" 36 36
20 Raport - III Baon oraz przeciwnik (Szwab) 37 38
21 Spis członków P.O.W. uszkodowanych przez Szwabów 39 39
22 Raport - I, II, III, IV Kompania oraz przeciwnik 40 41
23 Spis - VIII Kompania 42 42
24 Spis - VII Kompania 43 43
25 V Kompania - dowódca Adolf Szymura 44 44
26 Spis - II Pułk Strzelców Rybnickich, , II, III, IV Pluton oraz VI Kompania, I Pluton 45 48
27 Raport - II Baon, V, VI, VII, VIII Kompania oraz przeciwnik 49 50
28 Raport 51 53
29 Personalia oficerów II Pułku Strzelców Rybnickich 54 54
30 Spis członków P.O.W. [uszkodowanych]przez Szwabów 55 55
31 Raport - I Baon 56 57
32 Raport I Baonu oraz przeciwnik 58 60
33 Personalia Oficerów II Pułku Strzelców Rybnickich 61 61
34 Ewidencja - IV Kompania 62 68
35 Sztab Baonu I-go 69 69
36 Rozkaz - I Baon, II Pułk [Strzelców Rybnickich] 70 71
37 Spis członków P.O.W. poszkodowanych przez Szwabów 72 73
38 Notatka do I Baonu 74 74
39 Zawiadomienie 75 76
40 Do szefa sztabu P.O.W. pana kapitana Psarskiego w Sosnowcu 77 79
41 Do II Pułku - potwierdzenie otrzymania rozkazu 80 81
42 Do I Baonu - rozkaz 82 82
43 Potwierdzenie sprawozdania 83 83
44 Do komendanta II Pułku Strzelców na ręce p. Mikołaja Witczaka 84 84
45 Dla II Pułku Strzelców Rybnickich 85 86
46 Do II Pułku [Szwoleżerów] 87 88
47 Rozkaz dla II-go Pułku [Brygady Strzelców Rybnickich] 98 98
48 Informacja dotycząca przesłania członka P.O.W. do pułkownika [Watszak] 99 100
49 List od porucznika Jana [Eckerk] do nadporucznika. 101 101
50 Potwierdzenie odbioru listu. 102 102
51 Do Brygady Strzelców Rybnickich 103 105
52 Rozkaz 106 106
53 Rozkaz dzienny dla oficera dyżurnego 107 108
54 Rozkaz dla oficera dyżurnego oraz raport z dnia 19 lipca 1919r. 109 110
55 Do generalnego kasjera Kasy P.O.W. 112 112