Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Teczka 701-008-021

KolekcjaArchiwa Powstań Śląskich
Tytuł teczki[Raporty dzienne II O.P. Rybnicki, obóz Oświęcim]
Daty1919 - 1919

Wyszukaj w teczce

Osoba:
Miejsce:
Typ:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701-008-021

Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 0 0
2 Raport poranny 1 1
3 Karta służbowa 2 2
4 Dokument do dowództwa obozu 3 3
5 Raport 4 4
6 Notatka 5 5
7 Notatka 6 6
8 Dokument do Naczelnika Obozu 7 7
9 Dokument - raport do Naczelnika Obozu 8 8
10 Lista osób wyjeżdżających na kurs do Poznania 9 9
11 Spis osób, które mają być wpisane na liste powracających na Górny Śląsk 10 10
12 Do dowódcy - lista osób wracających na Górny Śląsk 11 11
13 Lista wracających na Górny Śląsk 12 12
14 Notatka 13 13
15 Poświadczenie 14 14
16 Spis osób, którzy przed powstaniem w organizacji P.O.W. nie były, ani w powstaniu udziału nie brały oraz spis osób, które w organizacji P.O.W. nie były, ale brały udział w powstaniu. 17 20
17 Raport 21 21
18 Raport 22 22
19 Raport 23 23
20 Raport 24 24
21 Raport do rozkazu nr.46 25 25
22 Notatka do D-cy obozu w Oświęcimiu 26 26
23 Raport 27 28
24 Raport do Naczelnika Obozu 29 29
25 Spis ludzi, którzy nie przynależą do powiatu rybnickiego 30 32
26 Notatka do dowództwa obozu, rozklad służby 33 33
27 Raport do rozkazu nr.30 z dnia 14 października 1919r. 34 34
28 Raport do rozkazu nr.23 z dnia 7 października 1919r. 35 35
29 Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919r. 37 37
30 Notatka - służba dzienna, kompania XI-ta 40 40
31 Raport 41 41
32 Raport do rozkazu nr.20 z dnia 5 października 1919r. 42 42
33 Karta służbowa 44 44
34 Notatka do Dowództwa obozu w Oświęcimiu 46 46
35 Notatka do komendanta aresztu 47 47
36 Raport do rozkazu n.28-2 z dnia 13-października 1919r. 48 48
37 Raport do rozkazu nr.28-5 z dnia 13 października 1919r. 49 49
38 Raport do rozkazu nr.28-6 z dnia 13-października-1919 50 50
39 Notatka - do Dowództwa obozu w Oświęcimiu 53 53
40 Raport do rozkazu nr.26 z dnia 10 października 1919 55 55
41 Raport do rozkazu nr.26 z dnia 10 października 1919r. 57 57
42 Raport do rozkazu nr.25 z dnia 9 października-1919 58 58
43 Raport do rozkazu nr.23 z dnia 7 października 1919 60 60
44 Notatka do Naczelnika Obozu 62 62
45 Notatka do II O.P. Rybnickiego 63 63
46 Spis ludzi nie należących do powiatu rybnickiego 64 64
47 Raport do rozkazu z dnia 3 października-1919 65 65
48 Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919r. 67 67
49 Spis imienny szoferów i ślusarzy znajdujących się przy II Oddziale Rybnickim 68 68
50 Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919r. 69 69
51 Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919 71 71
52 Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919 73 73
53 Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919 r. 74 74
54 Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919 75 75
55 Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919 77 77
56 Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919r. 79 79
57 Raport do rozkazu nr.18 z dnia 3 października 1919r. 81 81
58 Raport do rozkazu nr.17 z dnia 2 października 1919 83 83
59 Notatka - oświatowi baonu III 85 85
60 Notatka 86 86
61 Karta zapotrzebowania 88 88
62 Notatka do Dowództwa 4 pułku 89 89
63 Raport do rozkazu nr.27 z dnia 11 października 1919 90 90
64 Spis królewiaków zwolnionych z baonu III, 4 pułku Rybnickiego 91 91
65 Imienny spis ludzi nie należących do Górnoślązaków i nie są wojskowymi 92 92
66 Imienny spis ludzi nie należących do Gornoślązaków 93 93
67 Raport do rozkazu nr. 10, ustęp 2 z dnia 24 września 1919r. 94 94
68 Spis imienny wszystkich wojskowych, którzy w regularnej armii pełnili służbę sanitariusza 95 95
69 Notatka 96 96
70 Spis imienny żołnierzy wyćwiczonych przy minomiotach 97 97
71 Raport z rozkazu nr.9, ustęp nr.2 z dnia 23 września 1919r. 98 98
72 Lista dowódców baonu III, 4 pułku rybnickiego 99 99
73 Spis imienny wyćwiczonych telefonistów 100 100
74 Spis imienny Górnoślązaków nie nadających się do służby 101 101
75 Zestawienie 102 102
76 Zestawienie 103 103
77 Zestawienie - stan umundurowania 104 104
78 Notatka - służba dzienna 0 0
79 Notatka - do Dowództwa obozu w Oświęcimiu 0 0