Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Teczka 701-008-002

KolekcjaArchiwa Powstań Śląskich
Tytuł teczki[Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, raporty i wykazy imienne powstańców]
Daty1919 - 1919

Wyszukaj w teczce

Osoba:
Miejsce:
Typ:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701-008-002

Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 0 0
2 Raport do rozkazu dziennego nr.8, punkt 1 1 3
3 Raport wedlug rozkazu z dnia 22.09.1919, nr.8, ustęp 5. do Dowództwa IV Pułku Rybnickiego 4 5
4 Raport według rozkazu nr.8, ustęp 4 6 6
5 Lista ludzi, których się odstawia do biura uchodźców 8 8
6 Lista zgłaszających się na powrót na Górny Śląsk 9 10
7 Ewidencja oficerów armii regularnej przydzielonych do Milicji Górnośląskiej 11 16
8 Ewidencja 17 17
9 Ewidencja 18 18
10 Wykaz imienny oficerów podlegających pod Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej oraz kwatery przez nich zajmowane - oficerowie z Armii Krajowej, oficerowie Górnośląscy 19 19
11 Raport o stanie ludzi Milicji Górnośląskiej 20 21
12 Stan ludzi Milicji Górnośląskiej 22 22
13 Stan oficerów i podoficerów Milicji Górnośląskiej 23 27
14 Spis oficerów 28 28
15 Lista ludzi, którzy pozostali przy oddziale post. przy Koszarach Traugutta 29 29
16 Spis imienny: oddział lotno - wywiadowczy 30 30
17 Spis imienny oficerów i podoficerów pozostających jeszcze w oddziale lotno - wywiadowczym(5 kompania) 31 31
18 Spis oficerów z armii regularnej 32 32
19 Ewidencja ludzi znajdujących się w oddziale lotno - wywiadowczym (5 kompania przy Milicji Górnośląskiej.) 34 34
20 Ewidencja ludzi znajdujących się w oddziale lotno - wywiadowczym (5 kompania przy Milicji Górnośląskiej) 35 35
21 Spis oficerów z armii regularnej w sztabie Dowództwa Obozu Milicji Górnośląskiej w Zawierciu 37 37
22 Spis oficerów armii regularnej przy V batalionie 39 39
23 Meldunek 41 41
24 Wykaz imienny oddziału szturmowego armii regularnej 43 43
25 Wykaz imienny oficerów, podoficerów i żołnierzy z armii regularnej 44 45
26 Spis oficerów, podoficerów i żołnierzy z armii regularnej pozostających w Milicji Górnośląskiej 46 47
27 Spis oficerów, podoficerów i żołnierzy z armii regularnej pozostających w Milicji Górnośląskiej 48 49
28 Notatka - "przydzielono" 50 50
29 Spis oficerów i szeregowców 51 52
30 Spis oficerów, podoficerów i żołnierzy armii regularnej znajdujących się w obozie Milicji Górnośląskiej w Szczakowej 53 56
31 Spis oficerów rzeczywistych znajdujących się w Obozie Milicji Górnośląskiej w Szczakowej 57 57
32 Spis oficerów armii regularnej Wojsk Polskich 58 58
33 Spis oficerów rzeczywistych 59 59
34 Spis oficerów 60 60
35 Ewidencja ludzi znajdujących się w oddziale lotno - wywiadowczym (V kompania przy Głównym Dowództwie Milicji Górnośląskiej) 33 33