Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Teczka 701-008-001

KolekcjaArchiwa Powstań Śląskich
Tytuł teczkiGłówne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, raporty
Daty1919 - 1920

Wyszukaj w teczce

Osoba:
Miejsce:
Typ:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701-008-001

Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 Zestawienie ogólnego stanu ludzi i koni w Milicji Górnośląskiej 0 0
2 Raport dzienny z oddziału wartowniczego - Koszary Traugutta 1 1
3 Spis umundurowania i ekwipunku obozu Milicji Górnośląskiej 2 2
4 Raport poranny o stanie ludzi, broni i amunicji 3 3
5 Ekwipunek oddziału wartowniczego 4 4
6 Spis broni, amunicji i materiałów wojennych Milicji Górnego Śląska 5 5
7 Raport poranny o stanie ludzi, broni i amunicji 6 6
8 Raport poranny o stanie ludzi, broni i amunicji 7 7
9 Kuchnie polowe 8 8
10 Spis wozów Milicji Górnego Śląska 9 9
11 Spis koni Milicji Górnego Śląska oraz uprzęg i siodeł 10 10
12 Raport dzienny oddziału wartowniczego - Koszary Traugutta 11 11
13 Spis ludzi i materiałów wojskowych w Milicji Górnośląskiej 12 12
14 Zestawienie ogólnego stanu ludzi w Milicji Górnośląskiej 13 13
15 Raport stanu oddziału lotno - wywiadowczego 14 14
16 Raport dotyczący stanu liczebnego oddziałów powstańczych - [stan wyżywienia] 15 15
17 Wykaz wytartych i pozostałych ubrań wojskowych 16 16
18 Protokół dotyczący komisji do odebrania i sprawdzenia przybyłego umundurowania i amunicji 17 17
19 Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy 18 18
20 Magazyn broni przy Koszarach Traugutta, raport broni 19 19
21 Zestawienie ogólnego stanu ludzi w Milicji Górnośląskiej 20 20
22 Raport broni, amunicji, koni 21 21
23 Stan koni i terenu obozu 22 22
24 Spis materiałów wojskowych Milicji Górnośląskiej 23 23
25 Spis materiałów wojskowych Milicji Górnośląskiej [ do dokumentu 8-001-25] 24 24
26 Spis materiałów wojskowych Milicji Górnośląskiej 25 25
27 Spis ludzi i materiałów wojskowych w Milicji Górnośląskiej 26 26
28 Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy 27 27
29 Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy 28 28
30 Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy 29 29
31 Spis ludzi i materiałów wojskowych w Milicji Górnośląskiej 30 30
32 Spis materiałów wojskowych Milicji Górnośląskiej 31 31
33 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów 34 34
34 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów 35 35
35 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów 37 37
36 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów 39 39
37 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów 40 40
38 Raport poranny 41 41
39 Zestawienie ogólnego stanu ludzi w Milicji Górnośląskiej 42 42
40 Raport stanu oddziału lotno - wywiadowczego 43 43
41 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów 44 44
42 Notatka 45 45
43 Zestawienie oddziałów i ilości ludzi 46 46
44 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji 47 47
45 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, uropów, zmian i amunicji 48 48
46 Notatka 49 49
47 Stan ludzi, karabinów i amunicji 50 50
48 Stan ludzi, karabinów i amunicji 51 51
49 Raport dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów i amunicji 53 53
50 Raport dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji 54 54
51 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji 55 55
52 Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów i ilość ludzi 56 56
53 Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego - stan liczebny 57 57
54 Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego - stan liczebny 58 58
55 Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego - stan liczebny 59 59
56 Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów, ilość ludzi 60 60
57 Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego 61 61
58 Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego 62 62
59 Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego 63 63
60 Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego 64 64
61 Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego 65 65
62 Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów, ilość ludzi, karabinów, amunicji 66 66
63 Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Sosnowca,Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów, ilość ludzi, karabinów, amunicji 67 67
64 Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwa oddziału, ilość ludzi, karabinów, amunicji 68 68
65 Zestawienie dotyczace obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziałów, ilość ludzi 69 69
66 Raport dotyczący stanu liczebnego oddziałów powstańczych - stan wyżywienia 70 70
67 Zestawienie dotyczące obozów Zawiercia , Szczakowa, Sosnowca, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziału, ilość ludzi, karabinów, amunicji 71 71
68 0 0
69 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów, zmian i amunicji 0 0
70 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji 0 0
71 Zestawienie oddziałów i ilości ludzi 0 0
72 Notatka - Helman August ubył do Poznania 0 0
73 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów 0 0
74 Zestawienie ogólnego stanu ludzi w Milicji Górnośląskiej 0 0
75 Raport poranny 0 0
76 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów 0 0
77 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów 0 0
78 Zestawienie ogólnego stanu ludzi w Milicji Górnośląskiej 0 0
79 Raport doty. stanu oddziału sztabowego 0 0
80 0 0
81 0 0
82 0 0
83 Stan ludzi, karabinów i amunicji 0 0
84 Stan ludzi, karabinów i amunicji 0 0
85 Raport doty. stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji 0 0
86 Raport doty. stanu oddziału sztabowego - nieobecny, wyjechał służbowo do Krakowa 0 0
87 Notatka - ubył ppor. Ozóg Ozagowski - Kielce 0 0
88 Raport doty. stanu oddziału sztabowego 0 0
89 Raport stanu oddziału lotno - wywiadowczego 0 0
90 Raport stanu oddziału lotno - wywiadowczego 0 0
91 Ekwipunek oddziału wartowniczego 0 0
92 Zestawienie doty. obozów Zawiercia, Szczakowa, Sosnowca, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziału, ilość ludzi, karabinów, amunicji 0 0
93 Zestawienie doty. obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziału, ilość ludzi 0 0
94 Zestawienie doty. obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziału, ilość ludzi, karabinierów, amunicji 0 0
95 Zestawienie doty. obozów Zawiercia, Szczakowa, Sosnowca, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziału, ilość ludzi, karabinierów, amunicji 0 0
96 Raport doty. stanu oddziału sztabowego - wysłany służbowo do Krakowa 0 0
97 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, taboru, amunicji, koni 0 0
98 0 0
99 Raport doty. stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji 0 0
100 Raport doty. stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji 0 0
101 Zestawienie doty. obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziału, ilość ludzi 0 0
102 Raport doty. stanu oddziału sztabowego - stan liczebny - sierż.Ropelewski ubył z rubryki podoficerów 0 0
103 Raport doty. stanu oddziału sztabowego - stan liczebny - wyjechał do Krakowa 0 0
104 Raport doty. stanu oddziału sztabowego - stan liczebny - przydzielony do oddziału kurierskiego 0 0
105 Raport doty. stanu oddziału sztabowego - stan liczebny - wyjechał do Częstochowy 0 0
106 Zestawienie doty. obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziału, ilość ludzi 0 0
107 Raport doty. stanu oddziału sztabowego 0 0
108 Raport poranny dotyczący stanu bojowego, taboru, amunicji, koni 0 0
109 Zestawienie doty. obozów Zawiercia, Szczakowa, Jaworzna, Oświęcimia, nazwy oddziału, ilość ludzi, karabinów, amunicji 0 0