Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Teczka 701-008-038

KolekcjaArchiwa Powstań Śląskich
Tytuł teczki[Listy ewidencyjne obozu w Zawierciu]
Daty1919 - 1919

Wyszukaj w teczce

Osoba:
Miejsce:
Typ:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701-008-038

Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 Lista powstańców - V Kompania, II Batalion, I Pułk Strzelców Katowickich 3 8
2 Karta Służbowa 9 9
3 Karta Służbowa 10 10
4 Spis druhów - V Batalion, M.G.L. powracając(y) za granicę 11 11
5 Wykaz oficerów i żołnierzy 12 12
6 Stan służby 13 13
7 Wykaz imienny osób [i żolnierzy] instruktorów Armii Regularnej 14 15
8 Wnioski nominacyjne 16 16
9 Lista oficerow, podoficerów i żołnierzy Armii Regularnej 18 19
10 Do I Katowickiego Oddziału Powiatowego w Zawierciu 21 21
11 Do Dowódctwa I Katowickiego Oddziału Powiatowego w Zawierciu 22 23
12 Prośba do Dowódctwa VI Oddziału 24 24
13 Spis druhów nienależących do powiatu katowickiego 26 26
14 Spis górnoślązaków z powiatu kozielskiego 27 27
15 Spis górnoślązaków z powiatu strzeleckiego 29 29
16 Spis górnoślązaków z powiatu rybnickiego 30 30
17 Spis górnoślązaków z powiatu tarnogórskiego 31 31
18 Spis Górnoślązaków z powiatu pszczyńskiego 32 32
19 Spis Górnoślązaków z powiatu zabrzańskiego 33 33
20 Spis Górnoślązaków z powiatu bytomskiego 34 35
21 Spis Górnoślązaków pełniących funkcję oficerską 36 36
22 Spis Górnoślązaków pełniących funkcje oficerskie 37 37
23 Spis Górnoślązaków pełniących funkcje oficerskie 38 38
24 Spis pozostałych osób pełniących funkcje oficerskie 39 39
25 Lista imienna podoficerów - Rozkład Dzienny No. 10 40 40
26 Spis oficerów i podoficerów - II Batalion 41 43
27 Lista podoficerów III Batalionu, Obóz "Zawiercie" 44 47
28 Spis imienny podoficerów Armii Regularnej 48 48
29 Spis imienny podoficerów Armii Regularnej 49 50
30 Spis imienny podoficerów Armii Regularnej 51 52
31 Spis imienny podoficerów Armii Regularnej 53 53
32 Ewidencja Oddziału 54 54
33 Spis ewidencyjny - V Batalion 56 57
34 Spis - powiat gliwicki 58 58
35 Raport - stan liczbowy, powiat bytomski 60 60
36 Spis - powiat bytomski 61 62
37 Lista ewidencyjna - I Kompania 65 74
38 Stan ewidencyjny - II Kompania, V Oddział P.K. 76 97
39 Lista ewidencyjna - III Kompania, V Batalion O.P.W. 99 108
40 Stan ewidencyjny - III Kompania, V O.P.K. Lista II 110 119