Powstania Śląskie

Kolekcje Archiwalne Online

Dofinansowano przez MKiDN
Baza „Powstania Śląskie” daje możliwość przeszukiwania danych uczestników trzech Powstań Śląskich z lat 1919-1921, miejscowości i organizacji.

W nawiasach kwadratowych umieszczono tzw. dane niepewne tj. informacje, które były trudne do odczytania.

Prace nad odczytywaniem dokumentów z kolekcji: Powstania Śląskie nr 8 przechowywanej w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i dodawaniem danych do bazy trwają i dane te są cały czas poszerzane.

Współfinansowano z funduszy przekazanych przez dr Marka Zielińskiego.

Teczka 701-008-027

KolekcjaArchiwa Powstań Śląskich
Tytuł teczkiListy żołdowe na miesiąc listopad [i dekadę grudnia] 1919 r.
Daty1919 - 1919

Wyszukaj w teczce

Osoba:
Miejsce:
Typ:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:

Dokumenty w teczce 701-008-027

Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 0 0
2 Kwit 2 2
3 Lista oficerów obozu oświęcimskiego. I dekada miesiąca - listopad 1919r. 4 5
4 Kwit - zestawienie od 1.XI.1919r. do 10.XI.1919r. 6 6
5 Lista żołdowa osób, które wyjechały na kurs podoficerski. 7 7
6 Lista żołdu za okres od 20.XI. do 30.XI. 8 8
7 Lista żołdu - I Kompania, I Oddział 10 12
8 Lista żołdu od 1 listopada do 10 listopada 1919r. II Kompania. 14 16
9 Lista żołdu. II Kompania, I Oddział Rybnicki 17 18
10 Lista zaległego żołdu i dodatku funkcyjnego. 19 20
11 Zestawienie list żołdu za I-wszą dekadę listopada, II O.P.R. 21 21
12 Lista żołdu za dekadę od 1-10 listopada 1919r. 22 23
13 Lista żołdu za I-wszą dekadę od 1-10 listopada 1919r. - II Kompania 24 26
14 Lista żołdu za I dekadę listopada - III Kompania. 28 29
15 Lista żołdu za I dekadę od 1-10 listopada 1919r. 31 32
16 Pokwitowanie za odebranie zaliczki. 33 33
17 Lista żołdu. Ludzie, którzy dnia 6 listopada wyjechali na Górny Śląsk z oddziału II p.rybnickiego. 34 35
18 Lista żołdu za I dekadę listopada dla ludzi wyjeżdzających do Poznania. II O.P.R. 36 36
19 Lista zaleglego żołdu dla II O.P.R. 37 37
20 Zestawienie wypłaconego żołdu 1-10 listopad 1919r. 38 38
21 Lista podoficerów i szeregowców, którzy pobrali żołd za okres od 1-11 listopada 1919r. 39 42
22 Lista żołdu - II Kompania O.P.R. 43 45
23 Lista żołdu za okres od 1do 10 listopada 1919r. - Batalion Pszczynski, IV Kompania 47 49
24 Lista żołdu - I Kompania Oddział Pszczyński. 50 53
25 Lista żołdowa od 1 do 10 listopada 1919r - I Kompania. 55 56
26 Lista dodatkowa wypłaconego żołdu w I dekadzie listopada 1919r - oddział pszczyński. 57 60
27 Oddział samochodów - żołd za dekadę od 1 do 10 listopada 1919r., oraz dodatek szoferski za III dekadę od 21 do 31 października 1919r. 61 61
28 Lista oficerów obozu ośwęcimskiego - I dekada listopada 1919r. 63 64
29 Kwit - II dekada od 11 do 20 listopada 1919r. 65 65
30 Lista żołdu za I dekadę od 1 do 10 listopada 1919r. - sztab I Baonu 66 66
31 Lista żołdu za dekadę od 10 do 20 listopada 1919r. 68 69
32 Lista żołdu za II dekadę od 10 do 20 listopada 1919r. 70 71
33 Lista żołdu - III Kompania I Oddział Rybnicki 72 73
34 Lista dodatkowa za II dekadę listopada 1919r. 75 75
35 Lista zaleglego żołdu i dodatku. 76 76
36 Zestawienie wypłaconego żołdu za I dekadę listopada; lista dodatkowa - Oddział Pszczyński. 78 78
37 Lista podoficerów i szeregowców dla pobrania żołdu za okres od 11 do 20 listopada 1919r. 79 82
38 Lista żołdu - II Kompania Oddział Pszczyński 83 84
39 Lista żołdowa za okres od 1 do 10 listopada 1919r. - III Kompania Oddział Pszczyński 85 85
40 Lista żołdu za okres od 10 do 20 listopada 1919r. -Baon Pszczyński, IV Kompania 86 86
41 Lista żołdu - II dekada 87 88
42 Lista żołdu - I dekada. 89 89
43 Lista żołdowa - dodatkowa, II dekada listopada 91 94
44 Lista żołdu. Kompania I, II, III O.P.R. za drugą dekadę listopada 1919r. 95 98
45 Lista żołdu. II dekada listopada 1919r. - II Oddział Rybnicki, Kompania karab.maszy. 100 100
46 Lista żołdu dla ludzi, którzy wyjechali na Górny Śląsk - II O.P.R. 101 103
47 Lista żołdu. II dekada od 11 do 20 listopada 1919r. Oddział samochodów oraz dodatek szoferski za I dekadę od 1 do 10 listopada 1919r. 104 104
48 Lista żołdu za III dekadę listopada 1919r. Lista oficerów obozu oświęcimskiego. 106 106
49 Kwit za wyplatę żołdu dla I Oddziału Rybnickiego za II dekadę od 21 do 30 listopada 1919r. 107 107
50 Lista żołdu - I Baon O.P.R. 108 108
51 Lista żołdu 110 113
52 Lista zaleglego żołdu i dodatku - I O.P.R. 115 115
53 Lista podoficerów i szeregowców do pobrania żołdu za okres od 21 do 30 listopada 1919r. 117 120
54 Lista dodatkowa na III dekadę listopada 1919r. Oddział Pszczyński. 121 121
55 Lista żołdu za III dekadę od 21 do 30 listopada 1919r. Oddział samochodów oraz dodatek oficerski za dekadę od 11 do 20 listopada 1919r. 122 122
56 Kwit za pobranie wypłaty za żołd dla I Oddziału Rybnickiego za I-III dekadę 124 124
57 Lista żołdu dla I Baonu O.P.R. I dekada. 126 126
58 Lista żołdu. I O.P.R. 128 133
59 Do oddziału rybnickiego w obozie M. G. Śl. 134 134
60 Lista zaległa. 135 135
61 Lista żołdu - III dekada I O.P.R. 137 137
62 Powiadomienie 138 138
63 Powiadomienie 139 139
64 Powiadomienie 140 140
65 Powiadomienie - do płatniczego oddziału rybnickiego. 142 142
66 Powiadomienie do płatniczego oddziału rybnickiego 143 144
67 Karta zaprowiantowania. 145 146
68 Lista oficerów obozu oświęcimskiego - I dekada grudnia 1919r. 147 147
69 Lista żołdu za okres od 1 do 10 grudnia 1919r. - I dekada. 148 150
70 Lista dodatkowa na I dekadę grudnia 1919r. O.P.P. 151 151
71 Lista żołdu. Oddział samochodowy za I dekadę grudnia od 1 do 10 oraz dodatek szoferski za III dekadę od 21 do 30 listopada 1919r. 152 152